Co trwałego jest w pracy prawnika? Kto jest wielkim prawnikiem? Jakie są kryteria takiej oceny dla opowiadania o kimś historii? Co z nas ma szansę pozostać? Czy przyda się innym lub komuś posłuży?

 

Dzieło naukowe? Jak trwałe?

Uczniowie? Instytucje? 

 

Prof. Franciszek Longchamps de Berier (1912-1969) był pomysłodawcą i inicjatorem powstania Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz Instytut obchodzi jubileusz 50 lat istnienia.

program2019.jpg

 

Konferencja w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

PiP program 20 05 2019 FIN kopia

Na ten temat cały nowy numer „Państwa i Prawa” nr 5 z 2019 roku.

„Czym się właściwie zajmują nauki prawne? Co jest ich celem? Jakie są drogi ich postępowania? Na czym tu polegają wyniki i jaką miarą mierzyć ich wartość? Jaki jest walor pojęć, które są w obiegu w życiu prawnym (pojęć badanych), jaki walor tych, którymi się posługują nauki prawne (pojęć badawczych), i jak się one mają do siebie? Wreszcie czym jest prawo?” (F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 7.)

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021