Zapraszamy na gościnny wykład Profesora Davida Forte "The Morality of Positive Law", który odbędzie się we wtorek 21 maja, w sali 110 (Przewiązka), ul. Św. Anny 6, o godzinie 11.30. Myślą przewodnią wykładu będzie perspektywa sędziowska - w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu moralności prawa stanowionego i dążeniu do prawa naturalnego. Profesor David Forte, prawnik, absolwent Harvardu, Columbii, Manchester University oraz Toronto University, wykładowca Uniwersytetów Cleveland oraz Princeton - jest obecnie stypendystą Fulbrighta - Distinguished Fulbright Chair Uniwersytetu Warszawskiego. Był doradcą administracji prezydenta Reagana przy ONZ oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Był też doradcą (consultor) Papieskiej Rady ds. Rodziny za pontyfikatów Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim, później przewidziana jest dyskusja.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021