Dnia 3 czerwca 2019 roku w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: dr Grzegorz Blicharz (UJ), prof. Wojciech Dajczak (UAM), mec. Stefan Jacyno, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, doc. Pavel Salak (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała dziesięć osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami X finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce –Bartłomiej Krupowicz (UJ)

II miejsce – Marcin Rozmiarek(UAM)

 

Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021