Polskie:
1) Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019. [PDF]
2) Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 (forthcoming)
3) Wolność religijna. Perspektywa prawnoporównawcza, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 [PDF]
4) Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 [PDF]
5) Małżeństwo, dzieci, rodzina. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 (forthcoming)
 
Angielskie:
6) Freedom of Speech. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
7) Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
8) Freedom of Religion. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
9) Public Policy and Public Morality, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
10) Marriage, Children, and Family. Modern Challenges in Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
 
 
 grzegorz blicharz
 
 
Książki opublikowane w ramach projektu "Ochrona Porządku Publicznego" obejmują pięć różnych tematów: wolność słowa, wolność sumienia, wolność religii, klauzule porządku publicznego i moralności publicznej oraz ochronę małżeństwa, dzieci i rodziny. Wydano pięć różnych książek zarówno w języku polskim, jak i angielskim, co daje dziesięć książek w ciągu jednego roku. Redaktorzy zgromadzili 40 ekspertów z całego świata: z Australii, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Ksiązki recenzowało 10 specjalistów z Polski i Stanów Zjednoczonych [link].
 
Books were published within the Public Order Protection project covered five different topics: Freedom of Speech, Freedom of Conscience, Freedom of Religion, Public Policy and Public Morality Clauses, and Protection of Marriage, Children and Family. Were published five different books both in Polish and in English. Therefore, ten books were published within one year. Editors gathered almost 40 experts from around the world: Australia, South America, North America and Europe, and ten high profile reviewers from Poland and United States [link]. 
 
ks longchamps
 
 [zdjęcia Krzysztof Jan Piekarski]
 
 
Książki można nabyć w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości: http://wydawnictwo.iws.gov.pl  [link]
 
Books can be ordered at the Institute of Justice Press http://wydawnictwo.iws.gov.pl  [link]

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021