Z okazji Europejskiego Dnia Sprawiedliwości Uniwersytet Gdański zorganizował w dniach 25-26 października 2019 międzynarodową konferencję "Bringing Justice Closer to European Citizens". Obejmowała ona zagadnienia związane z budowaniem zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Na ocenę tej kwestii rzutować miała również refleksja historyczno-prawna, w tym również perspektywa prawa rzymskiego. Konferencję otworzył Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, prof. dr hab. Wojciech Zalewski. Następnie, tytułem wprowadzenia głos zabrali SSN Dariusz Zawistowski, Prezes Sądu Najwyższego - Prezes Izby Cywilnej SN, SSA Artur Lesiak - Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, mec. Maciej Bobrowicz - prezes Krajowej Izby Radców Prawnych (zastąpiony przez r.pr. Zbigniewa Tura). W trakcie kolejnych sesji z referatami wystąpili: Cornelius Hendrik van Rhee (Uniwersytet w Maastricht), Alan Uzelac (Uniwersytet w Zagrzebiu), Irina Izarova i Yurii Prytyka (Uniwersytet w Kijowie), Tatjana Zoroska-Kamilovska (Uniwersytet w Skopje), Gordon Kalajdziev (Macedoński Komitet Helsiński, Uniwersytet w Skopje), Henriette-Christine Boscheinen-Duursma (Uniwersytet w Salzburgu), Roksolana Khanyk-Pospolitak (Uniwersytet w Kijowie), Vigita Vebraite i Viktor Terekhov (Uniwersytet w Wilnie), Constantin Gusarov, Serhii Kravtsov, Volodymyr Kroitor (Uniwersytet w Charkowie), Pavel Salak (Uniwersytet w Brnie), Marian Biedrij (Uniwersytet Lwowski). Uniwersytet Gdański reprezentowali dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, dr Bartosz Szolc-Nartowski (organizator konferencji) oraz dr Dominika Mróz-Szarmach, a Uniwersytet Warszawski dr hab. Dobrochna Bach-Golecka. W obradach uczestniczyli liczni prawnicy z UJ. Z Zakładu Postępowania Cywilnego dr hab. Radosław Flejszar oraz dr Małgorzata Malczyk, z Katedry Prawa Karnego mgr Aleksander Wróbel, a z Zakładu Historii Administracji i Myśli Administracyjnej dr Marek Stus. Katedrę Prawa Rzymskiego reprezentowali dr hab. Łukasz Marzec (referat "State vs courts and lawyers. Some remarks by the legal historian"), dr Paulina Święcicka (referat "The Linguistic Formative of the Judicial Sentence and the Perception of Justice by the Parties" - wspólnie z Adamem Krzykiem, a także "Alternative disputes` resolution and citizen trust towards it - a historical and modern perspective - wspólnie z dr Karoliną Wyrwińską oraz dr Markiem Stusem), również mgr Kamil Sorka (referat "Roman procedural oath as a prototype of an evidence contract. Between formal and material truth"). Wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję, szczególnie w perspektywie ostatniej nowelizacji KPC oraz kondycji państwowego wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w obliczu jej niezbyt optymistycznego obrazu nakreślonego przez Pana Sędziego Zawistowskiego oraz Panią Rektor Machnikowską. Uczestnicy, korzystając z doświadczeń zagranicznych starali się naświetlić sposoby wzmacniania zaufania obywateli do sądów, akcentując procedury ADR i konieczność bezwzględnego zapewnienia niezawisłości sędziowskiej.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021