Warto pomyśleć o studiach proponowanych przez China-EU School of Law na China University of Political Science and Law w Pekinie!!! Studenci UJ są zwolnieni z czesnego. Najkrótszy program od 2 września do Bożego Narodzenia 2020.

Wracający, uważają wyjazd do szkoły za przygodę życia.

Spotkanie informacyjne już 14 stycznia 2020 r. https://www.facebook.com/events/597324981081971/

Liczba miejsc nie jest nieograniczona, dlatego koordynator ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier przygotuje chętnym rekomendacje po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń. Udzieli też wszelkich informacji, podobnie jak Koło Prawa Chińskiego na WPiA UJ.

Co prawda oficjalna data składania aplikacji to 1 maja 2020 roku, chętni do wyjazdu proszeni są o zostawienie CV i listu motywacyjnego do 9 marca 2020 roku w sekretariacie katedr historyczno-prawnych, czyli w pokoju 131 [dawny 3] przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021