W czwartek 20 lutego 2020 r. w Instytucie Prawa Europejskiego i Porównawczego (IECL) na Uniwersytecie w Oxfordzie w ramach IECL Lunchtime Seminar Series dr Grzegorz Blicharz wygłosił wykład pt. The legal structure of asset-sharing and the framework of Roman Law. Stało się to okazją do przedstawienia założeń projektu realizowanego w ramach grantu NCN SONATA 14 oraz poddania pod dyskusję w gronie międzynarodowych ekspertów pierwszych wyników prowadzonych badań. Wystąpienie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem i wywołało żywą dyskusję wśród słuchaczy wokół wyzwań współczesnego prawa kontraktów, prawa rzymskiego oraz przełamywania barier między tradycjami civil law i common law.

Doktor Grzegorz Blicharz przebywa obecnie na miesięcznym pobycie badawczym jako academic visitor na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie analizuje w sposób szczególny relacje między prawem rzymskim oraz tradycją prawa kontynentalnego a porządkami common law oraz mixed jurisdictions. Dzięki gościnności Instytutu oraz prof. Birke Häcker pobyt jest okazją nie tylko do korzystania z bogatych zasobów oksfordzkich bibliotek, lecz także do dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń z ekspertami z różnych porządków prawnych.

OX IECL

OX IECL2

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021