Polecamy okolicznościowy artykuł w dzisiejszym "Dzienniku Polskim" na rocznicę śmierci profesora prawa rzymskiego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego:

https://dziennikpolski24.pl/wspomnienie-o-prof-henryku-kupiszewskim-z-ksiaznic-wielkich/ar/c15-14896881

 

 image.png

Henryk Kupiszewski pisał we wstepie do swej książki:

"Z wdzięcznością dedykuję tę pracę moim Nauczycielom. Profesorowi Wacławowi Osuchowskiemu zawdzięczam pierwsze zetknięcie się z historią i instytucjami prawa rzymskiego. Jego cotygodniowe czterogodzinne wykłady w auli przy ul. św. Anny w Krakowie były dla nas pierwszoroczniak.w Anno Domini 1946/47 wejściem w wielki świat myśli prawniczej, były ukazaniem możliwości budowy lepszego jutra na pogorzelisku II wojny światowej. Po odbyciu seminarium historyczno-prawnego moje z Nim kontakty nie były częste, ale zawsze dla mnie naukowo bardzo pożyteczne." (H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wyd. 2 przejrzeli i wstepem opatrzyli T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Kraków 2013 , s. 17).

 

Kunderewicz Kupiszewski Taubenschlag Modrzejewski

Od lewej Cezary Kunderewicz, HenrykKupiszewski, Rafał Taubenschlag, Józef Modrzejewski (zdjęcie z zbiorów UW).

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021