Nowy przedmiot poprowadzi dr Karolina Wyrwińska, która pisze:

 

W roku akademickim 2020/2021 zapraszam serdecznie p.t. Studentów studiów niestacjonarnych (lata II-V) na kierunku prawo do uczestnictwa w wykładzie Podstawy rzymskiego prawa publicznego. Wykład będzie się odbywał w semestrze zimowym, zdalnie (MS Teams), w niedziele podczas zjazdów studiów niestacjonarnych. Przedmiot jest dostępny dla wszystkich, którzy z wynikiem pozytywnym zdali egzamin z Prawa rzymskiego.
                                                                        Karolina Wyrwińska

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021