Uchwałą nr 3/2020 Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN z dnia 8 grudnia 2020 roku zespół kierowany przez pracownika naszej Katedry dr. hab. Tomasza Palmirskiego otrzymał od Komisji ds. nagrody w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego wyróżnienie honorowe za publikację pt. Digesta Iustiniani - Digesta justyniańskie t. VII.1, księgi 45–47, t. VII.2, księgi 48–50. Publikacja ta wieńczy dziesięciotomowe dzieło pierwszego polskiego przekładu najobszerniejszej i najważniejszej, powstałej w I poł. VI w., części kodyfikacji cesarza Justyniana, zawierającej wyjątki z pism rzymskich jurystów. Przekład był realizowany w latach 2012–2017 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"'.

 

wszystkie tomy

 

dyplom palmirski

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021