6 grudnia 2015

W dniach 5-6 listopada 2015 roku odbył się w Pekinie na China University of Political Science and Law zjazd z cyklu China-Europe Academic Conference 2015, organizowany przez EU-China School of Law. Tym razem tematem obrad była Legal Reform of Market Economy. W zjeździe wystąpiło 50 mówców z 15 uniwersytetów oraz instytucji naukowych, uczestniczyło nadto 119 osób. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wygłosił referat na temat Private Law in Transition: Jurisdictions of Polish Law within Last 100 Years w panelu wystąpień zatytułowanym Judicial Reform of Market Economy.

Po południu 16 października 2015 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pekińskiego odbyło się seminarium z udziałem profesorów, doktorantów i studentów tegoż wydziału oraz profesorów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą dyskusji stało się przedłożenie ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier pt. Roman Legal Maxims in Private Law Studies.

Rano 16 października 2015 roku w Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie odbył się Sino-Polish Seminar on Comparative Law z udziałem uczonych chińskich oraz profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Uniwersytetu Warszawskiego. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wygłosił referat Private Law Methodology and the Common Roots of Chinese Law and Polish Law.

W dniach od 14-21 października 2015 roku odbywało się w Pekinie na China University of Political Science and Law czwarte już Warsaw-Beijing Forum z udziałem studentów. Występujący na konferencji profesorowie reprezentowali CUPL, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wystąpił z referatem Transformation of Private Law in Poland within Last 100 Years.