20 czerwca 2022

Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego UJ z referatami na seminarium w Harvard University – na zdjęciu z innymi referentami seminarium ‘HUMAN DIGNITY, VULNERABILITY,  AND SOCIAL JUSTICE’. Celem międzynarodowego seminarium było wniesienie nowych pomysłów do współczesnej debaty na temat godności człowieka w kontekście ochrony życia u jego początku i kresu w Europie i Ameryce w XX i XXI wieku. Z uwagi na to, że pandemia zwiększyła nierówności w społeczeństwie należało postawić pytanie o relacje między godnością człowieka a jego wrażliwością i kruchością, a także między godnością człowieka a wymogami sprawiedliwości społecznej i podstawami systemu społecznego oraz gospodarczego opartego na etycznej zasadzie równości.

Seminarium miało charakter wybitnie interdyscyplinarny. Tytułem przykładu: obok prawników z USA i Europy referaty przedstawiali przedstawiciele innych nauk – prof. Jane Driver z Harvard Medical School analizowała nowe rozwiązania w zakresie opieki nad osobami starszymi, a prof. Donna Hicks, politolog z Harvard Kennedy School, która przedstawiała znaczenie godności w praktyce zarządzania projektami globalnymi w szczególności w Afryce. Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego UJ zaprezentowali prawne aspekty godności w perspektywie historycznego rozwoju prawa. Prawo rzymskie posłużyło z jednej strony ukazaniu stałych antropologicznych zawartych w regulacjach prawnych w tym tych, które uwzględniają kruchość natury ludzkiej i prawnych odpowiedzi na tę rzeczywistość. Z drugiej strony przedstawiono próby wychwycenia przejawów rozpoznawania godności ludzkiej w prawie rzymskim w szczególności w kontekście zapewniania godnych warunków w nietypowych sposobach świadczenia pracy w prawie rzymskim w przypadku wyzwoleńców, a dzisiaj w przypadku osób świadczących usługi za pośrednictwem platform internetowych, na które pandemia miała znaczący wpływ. Perspektywa prawa rzymskiego okazała się inspirująca dla uczestników i pobudziła do wspólnej dyskusji.

Posiedzenie otworzył prof. José Maria Puyol Montero z Uniwersytetu Complutense w Madrycie:

Nasz panel trzeci: ‘Human Dignity and Social Justice’ 

Dr. Grzegorz Blicharz: “Dignity at Work: Digital Platform Workers as Freedmen”. 

 

Prof. Dr. Franciszek Longchamps de Bérier: “Laziness as an Anthropological Challenge for Law in the Time of the Pandemic”.