20 listopada 2018

cass

W dniach 16-17 listopada 2018 roku odbywała się w Pekinie doroczna konferencja dotycząca Rule of Law (The CASS Forum: International Symposium on Rule of Law), organizowana przez Instytut Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. W tym roku prace skupiały się wokół zagadnień, wywoławczo nazwanych: Institutional Reform and the Rule of Law.

tytul-konferencji.jpg

Z referatami zostali na nią zaproszenie przedstawiciele 11 krajów. Dr Piotr Grzebyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyrektor Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin) przedstawił wystąpienie pt. Protection of Non-Standard Workers and the Rule of Law, zaś ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Institutional Reforms and Resilience of Law: the Experience of Private Law. Konferencji przysłuchiwali się między innymi studenci WPiA UJ odbywający w Pekinie na China University of Political Science and Law kurs prawa chińskiego nauczanego po angielsku (Chinese Law Taught in English – CLTE) w ramach China-EU School of Law.

Agenda

Nov. 16, 2018 Friday 

08:45  Registration

Venue: Conference Room, 8thfloor of Sheke Boyuan Hotel

Address: No. 27 Wang Fu Jing Da Jie, Doncheng District, Beijing

09:00-09:35   Opening Ceremony

Chairperson: Prof. Mo Jihong, Deputy Director, CASS Law Institute           

 

Speakers:

  • 1、 Taliia Khabrieva, Director of Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Member of the Russian Academy of Sciences
  • 2、 Kimmo Teppo Nuotio, Chairman of Board of China Law Center, Helsinki University, Finland
  • 3、 Chen Su, Member of CASS and Director of CASS Law Institute

09:35-09:45  Tea Break

09:45-12:00  Session One New Development of the Rule of Law 

Chairperson:Prof. Mo Jihong, Deputy Director, CASS Law Institute

Prof. Koh Mun Hyun, Dean of Law School, Soongsil University 

Speaker1:  Prof. Li Zhong, Director of Strategic Studies on Rule of Law Department, CASS Law Institute

Topic:     Constitutional Review: A milestone of the Rule of Law Development in China

Speaker2:  Prof. Taliia Khabrieva, Director of Institute of Legislation and ComparativeLaw under the Government of the Russian Federation   

Topic:    The Rule of Law Theory and Its Implementation in the Modern Constitutions

Speaker3:     Prof. Kimmo Teppo Nuotio, Chairman of Board of China Law Center, Helsinki University, Finland

Topic:    Finnish Experience about Strengthening the Rule of Law

Speaker4:  Prof. Wang Lei, Peking University

Topic:     The Theory of Constitutional Review in China

Speaker5:     Prof. Arturo Oropeza García, National Autonomous University of Mexico

Topic:           The Rule of Law and Its Main Challenges in the 21st Century

Speaker6:     Prof. Ignazio Castellucci, University of Trento, Italy

Topic:           Rule of Law and Globalization: Are They Contradictory?

 

Comments and Discussion

12:00-13:30   Lunch

13:30-15:15  Session Two   Rule of Law and Constitution

Chairperson:Prof. Zhou Hanhua, Assistant Director, CASS Law Institute

Prof. Ignazio Castellucci, University of Trento, Italy

Speaker1:     Prof. Zhai GuoqiangDeputy Director of Constitutional and Administrative Law Department, CASS Law Institute

Topic:           Transitional Society and Constitutional Amendments

Speaker2:        Prof. Koh Mun Hyun, Dean of Law School, Soongsil University

Topic:           Political Question Cases of Korean Constitutional Court 

Speaker3:     Prof. Li Honglei, Director of Constitutional and Administrative Law Department, CASS Law Institute

Topic:           Perfection of Rule of Law in Administrative Law in China 

Speaker4:     Prof. Park Insoo, Law School, Yeungnam University

Topic:     The Presidential Impeachment in Korea

Speaker5:     Prof. Zhou Yong, Research Fellow of Nordic China Law Center

Topic:           The New Development of Relations Between Cross-border Ethnic Group and the State—The Paradigm of the Nordic Sami Convention 

Comments and Discussion

15:15-15:30  Tea Break

 

15:30-17:30  Session Three Rule of Law and Social Law

Chairperson:  Prof. Xie Zengyi, Director of Department of Research Administration and Foreign Affairs, CASS Law Institute

Prof. Franciszek Longchamps de Berier, Jagiellonian University in Cracow, Poland

Speaker1:        Prof. György Kiss, National University of Public Service, Hungary

Topic:      Changing Approach to the Rule of Law

Speaker2:        Prof. Zheng Shangyuan, Tstinghua University

Topic:      The Improvement of the Rule of Law on Social Security

Speaker3:        Prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer, University of Muenster, Germany

Topic:    Challenges for the Rule of Law in a Period of Globalization,Digitalization and Migration

Speaker4:        Associate Prof. Wang Tianyu, CASS Law Institute

Topic:      Labor Dispute Resolution: A Perspective of Rule of Law 

Speaker5:        Associate Prof. Piotr Grzebyk, Head of the School of Polish Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland

Topic:           Protection of Non-Standard Workers and the Rule of Law

Comments and Discussion

17:40 Dinner

Nov.17, 2018 Saturday

09:00-11:00    Session Four  Rule of Law and Improvement of Legislation

Chairperson: Prof. Xue Ninglan, Directorof Social Law Department, CASS Law Institute

Prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer, University of Muenster, Germany

Speaker1:     Prof. Cássius Guimarães CHAI, Estado Do Maranhãom, Professor of Universidade Federal Do Maranhãom

Topic:           The New Legal Framework for Data Protection in Brazil

Speaker2:     Prof. Liu Renwen, Directorof Department of Criminal Law, CASS Law Institute

Topic:           Legislation and Adjudication of Chinese Self- Defense System 

Speaker3:     Prof. Franciszek Longchamps de Berier, Jagiellonian University in Cracow, Poland

Topic:      Institutional Reforms and Resilience of Law: The Experience of Private Law

Speaker4:     Prof. Hong Ying, Institute of Justice, Ministry of Justice

Topic:     Multiple Dispute Resolution and Rule of Law 

Speaker5:     Associate Prof. Liu Xiaomei, Deputy Director of CASS Legal library

Topic:     Legislation Reform and the Construction of Legal System

Speaker6:     Associate Prof. Yuki Hashimoto, Waseda University, Japan

Topic:           Rules of the Same Surname System in Japan

Speaker7:        Dr. Sevalnev Viacheslav, Institue of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

Topic:     Combating Corruption and Rule of Law

Comments and Discussion

11:00-11:15  Tea Break

11:15-11:30  Closing Ceremony

Chairperson: Prof. Chen Guoping, Deputy Director, CASS Law Institute

Speakers:

1、Prof. György Kiss, National University of Public Service,Correspondent Member of the Hungary Academy of Sciences

2、Prof. Arturo Oropeza García, National Autonomous University of Mexico

3、Prof. Mo Jihong, Deputy Director, CASS Law Institute

12:00  Lunch