29 marca 2016

– pod takim tytułem odbędzie się konferencja naukowa w dniach 1-2 kwietnia 2016 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 32.  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe "Utriusque iuris" na WPiA UW. Weźmie w niej z referatem udział dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego UJ.

dr Paulina Święcicka (UJ)

Program

1.IV (piątek)

10:00- Otwarcie konferencji przez Prodziekana WPiA UW prof. dr hab. Tomasza Giaro

10:15-11:30 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski: „Reinterpretacja norm moralnych i prawa w biblijnym Izraelu na przykładzie Dekalogu.”

 

 

od prawej ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW), prof. Tomasz Giaro (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45-12:30 – ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki: „Jezus a Prawo”

12:30-13:15 – prof. dr hab. Andrzej Bryk: „Koncepcja władzy politycznej w starożytnym Izraelu”

13:15-14:00 – dr Paulina Święcicka: „Jurysdykcja Sanhedrynu Jerozolimskiego w procesie Jezusa z Nazaretu”

 

 

od lewej dr Paulina Święcicka (UJ), prof. Andrzej Bryk (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

Panel I (15:30-17:00)

1. Łukasz Buczek (US): „Normy sankcjonowane w Dekalogu? Próba analizy dogmatyczno-prawnej w oparciu o założenia derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”

2. mgr Piotr Maciaszek (UG i UKSW): „Znaczenie intencji w wykonywaniu prawa w nauczaniu Jezusa Chrystusa a współczesne problemy prawne”

3. mgr Małgorzata Szymańska (UWr): „Współczesna wykładnia prawnicza a interpretacja biblijna – porównanie meto”

4.  Kacper Wonia (UMCS): „Okrucieństwo i bezkompromisowość Talmudu”

5. Kacper Górniak (UJ): „In dubiis benigniora. Wokół łagodnej interpretacji w prawie prywatnym”

 

2.IV (sobota)

Panel II (10:00-11:30)

1. mgr Mateusz Nocuń (UW): „Wielopoziomowa wykładnia Rdz 2,24 a kanoniczne prawo małżeńskie”

2. Piotr Polak (UW): „Duch a litera. Prawo Mojżeszowe czy łaska i prawda

3. Dominik Kossak (UWr) : „Starotestamentowe małżeństwo żydowskie – obraz biblijny i jego wpływ na współczesność”

4. Przemysław Matuszewicz (UW): „Nomos Georgikos – dylemat prawodawcy”

5. mgr Rafał Marek (UJ): „Żydowskie metody interpretacji a początki ius commune

 

Panel III (11:45-13:00)

1. Michał Czykierda (UW): „Własność w prawie starotestamentowym – wybrane zagadnienia”

2. Antoni Żukowski (UW): „Sposoby nabycia własności w prawie rzymskim i w prawie mojżeszowym”

3. mgr Kacper Lewandowski (KUL): „Prawo własności u Św. Augustyna”

4. Igor Adamczyk(UW): „Między Synajem a Italią. Odpowiedzialność deliktowa za wyrządzoną szkodę”

 

Panel IV (14:30-16:00)

1.    mgr Piotr Aleksandrowicz (UAM): „Wykładnia praw kultycznych według Szkoły Świętości”

2. Maria Kola (UAM): „Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach (Sdz 21,25) – rozważania na temat zasady słuszności w Księdze Sędziów”

3. Bartłomiej Starnowski (UW): „ Rabin, Jurysta i Ulem: kilka słów o wykładni w prawach żydowskim, rzymskim i islamskim”

4. Szymon Osmoła (UJ): „Święte księgi w teorii Leona Petrażyckiego”

 

 

od lewej prof. Andrzej Bryk (UJ), dr Paulina Święcicka (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

16:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji