12 maja 2017

Zdjęcia dzięki uprzejmości WSTiE w Suchej Beskidzkiej

W dniu 29 kwietnia 2017 roku, podczas Międzynarodowego Sympozjum Romanistycznego w Suchej Beskidzkiej – Diritto romano e attualita’, miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 80 urodzin Pana Profesora Janusza Sondla, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego w latach 1984–1987 oraz 2003–2007. Wzięli w niej udział uczniowie i przyjaciele Profesora. Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Palmirski, który odczytał list gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego (pobierz list). Głos zabrali, między innymi dr Łukasz Marzec oraz dr Paulina Święcicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Anna Tarwacka – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Ewa Gajda z Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. dr Piotr Sadowski z Uniwersytetu Opolskiego oraz pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, której od 2001 roku Profesor J. Sondel jest Rektorem, a także przedstawiciel samorządu studenckiego WSTiE. W imieniu władz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dr Piotr Kołodko wręczył Profesorowi J. Sondlowi  uroczysty medal.  Uroczystość zakończyło wystąpienie Jubilata.