19 listopada 2022
Dnia 18 listopada 2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencji  pt. „Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego. Porównanie zjawisk”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Wziął w niej z referatem udział jeden z pracowników Katedry Prawa Rzymskiego UJ. Otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz w imieniu kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM prof. dr hab. Adama Olejniczaka – prof. dr hab. Joanna Haberko.
Referaty
9.45 – 10.35

          Prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan (Sędzia TSUE w Luksemburgu)

          Ewolucja czy rewolucja (kilka refleksji o konstytucjonalizacji i europeizacji prawa prywatnego

         Dyskusja

10.35 – 11.25

         Prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar (Pierwszy Rzecznik Generalny TSUE w Luksemburgu)

         Specyfika prawa prywatnego wobec procesów konstytucjonalizacji i europeizacji

        Dyskusja

11.25 – 12.15

Prof. dr hab. dr h.c. Ewa Łętowska (Sędzia TK w stanie spoczynku, PAN)

 Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europizacja prawa prywatnego. Porównanie i znaki zapytania

            Dyskusja

12.40-13.30

            Prof. dr hab. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański)

            Europeizacja prawa cywilnego – proces i metody

            Dyskusja

 13.30 – 14.20

Prof. dr hab. Maciej Gutowski (UAM w Poznaniu)

Czy konstytucjonalizacja i europeizacja prawa prywatnego przebiegają w Polsce symetrycznie?

Dyskusja

14.20 – 15.10

Ks. Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ)

            Prawo a czas i władza – okiem prawnika historycznego

            Dyskusja

15.10 – 16.00

Prof. dr hab. dr h.c. Fryderyk Zoll (UJ, Uniwersytet w Osnabrück)

            Granice autonomii prawa prywatnego w odniesieniu do praw podstawowych

            Dyskusja

16.00 – 16.50

Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski

Ochrona własności intelektualnej a zasada proporcjonalności. Perspektywa unijna i konstytucyjna”

Dyskusja

16.50 – 17.40

            Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

            Konstytualizacja a europeizacja  prawa umów związanych z rolnictwem

            Dyskusja