23 października 2020

jako powszechnie dostępny kurs on-line w COPERNICUS COLLEGE, a przygotowany w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ przez doktora Grzegorza Blicharza przy współpracy ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier  

tu link:
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie, który podejmuje zagadnienie metodologii nauk prawnych nie tylko z perspektywy prawa rzymskiego! 
Zrzut ekranu 2020 09 14 o 13.53.20 2

 

PLAN KURSU

W01 – Czy prawo jest nauką? O źródłach powstania i poznania prawa

 1. Pytanie o prawo – nie tylko o normach i przepisach
 2. Jedność nauk prawnych? Prawo rzymskie wobec tradycji prawnych świata
 3. Do czego sięgamy, aby badać prawo? O źródłach powstania i poznania prawa
 4. O początkach uniwersytetu i nauce prawa

W02 – Normy prawne – metodologiczne wyzwanie

 1. Prawo bez sankcji? Rodzaje norm i aktów prawnych
 2. O dedukcji i indukcji. Systemy normatywne otwarte i zamknięte
 3. Rewolucja naukowa XIX wieku – hermeneutyka tekstu prawnego
 4. Klasyczne sposoby wykładni prawa
 5. Koncepcje wykładni w polskiej myśli prawnej
 6. Prawnicze badania naukowe

W03 – Wykładnia norm prawnych – wykładnia językowa/tekstualna

 1. Niespisane prawo i zwyczaj. Jak interpretować?
 2. Exegesis eisegesis – meandry wykładni językowej
 3. Wykładnia tekstualna a kodyfikacja prawa
 4. Czy buritto to kanapka? O uniwersalnych zasadach wykładni literalnej

W04 – Wykładnia norm prawnych – wykładnia funkcjonalna i systemowa

 1. Wykładnia funkcjonalna. Czym jest ratio legis i jak ją ustalić?
 2. Odszkodowanie za opóźniony lot. O rozszerzającym wyniku wykładni funkcjonalnej
 3. Wykładnia systemowa. O zasadach prawnych i miejscu przepisu prawnego
 4. Którą ustawę interpretować? O hierarchii aktów prawnych

W05 – Interpretacja norm ustawowych i konstytucyjnych – I

 1. U początków rozwój wykładni norm ustawowych
 2. O niechęci wobec wykładni ustaw
 3. Wyjście poza wykładnię literalną. Kanony interpretacyjne

W06 – Interpretacja norm ustawowych i konstytucyjnych – II

 1. Wykładnia norm konstytucyjnych
 2. Duch ustawy czylitera prawa?
 3. Teoria statyczna i dynamiczna

W07 – Interpretacja prywatnych aktów prawnych – umowy i testamenty

 1. Rzeczywista wola stron. O interpretacjiumów
 2. Szacunek wobec woli zmarłego. O interpretacjitestamentu

W08 – Kanony interpretacyjne – paremie i maksymy

 1. Reguły i zasady – ku odpowiedziom na najtrudniejsze pytania 
 2. Reguły i zasady jako środek prawniczej komunikacji
 3. Topiki w służbie prawniczej argumentacji

W09 – Analiza prawnoporównawcza i dogmatyczna

 1. Dwie planety prawa porównywanego
 2. Zasada solidarności rodzinnej i polska dogmatyka
 3. Porównywanie prawnych rozwiązań: Izrael, Południowa Afryka, Grecja, prawo islamskie
 4. Siatka pojęciowa w służbie dogmatyki i komparatystyki

W10 – Analiza historyczna i historyczno-porównawcza

 1. Jak poradzić sobie z dobrze znaną regułą prawną?
 2. Siedem kroków poszukiwacza mocnych argumentów