24 maja 2024

W piątek, 24 maja 2024 roku w sali 101 Collegium Kołłątaja (ul. Św. Anny 6 w Krakowie) odbyła się już trzecia, doroczna ogólnopolska konferencja współorganizowana przez Zakład Postępowania Cywilnego UJ i Katedrę Prawa Rzymskiego UJ. Zachowano podtytuł dotychczasowych konferencji „rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne”, aby tym razem zająć się naczelnymi zasadami procesowymi.

 

Ogólnopolska konferencja

Naczelne zasady procesowe – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne

Organizatorzy:

Katedra Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zakład Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakład Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego

Partner strategiczny:

Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

Patronat honorowy:

Izba Komornicza w Krakowie

 

9.45 – 10.00: otwarcie Konferencjiprof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

 

10.00 – 11.00: I panel

–  prowadzący panel: prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

10.00 – 10.15: Civil procedure development in the time of war in Ukraine: some insights from Roman law – prof. dr Iryna Izarova-Taras Shevchenko National University of Kyiv, University for Continuing Education Krems

10.15 – 10.30: Udział społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych na Ukrainie – prof. dr Roksolana Khanyk-Pospolitak –  National University of Kyiv – Mohyla Academy

10.30 – 10.45: Jawność późnorzymskiego postepowania sądowego w przekazie ikonograficznymdr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

10.45 – 11.00: Zasada ustności i zasada pisemności w polskim postępowaniu cywilnym – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK

11.00 – 11.15 – dyskusja

 

11.45 – 13.30: II panel

prowadzący panel: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

11.45 – 12.00: Tres faciunt collegium a zasada kolegialności – dr hab. Tomasz Palmirski, Uniwersytet Jagielloński

12.00 – 12.15: Formalizm – tradycja czy istota procesu cywilnego – dr hab. Piotr Rylski, prof. UW

12.15 – 12.30: Formalizm sądowego postępowania cywilnego w kontekście zasady Audiatur et altera pars – dr Małgorzata Malczyk, Uniwersytet Jagielloński

12.30 – 12.45: Zasada kontradyktoryjności w rzymskim i współczesnym procesie cywilnym: od Rzymu do Brukseli – dr hab. Andrzej Olaś, Uniwersytet Jagielloński

12.45 – 13.00: Actor sequitur forum rei – właściwość prawa i właściwość sądu –  dr Grzegorz Blicharz, Uniwersytet Jagielloński

 

13.00 – 13.15 – dyskusja

13.15 – 13.30 – prezentacja Wydawnictwa Currenda

 

15.00 – 16.30: III panel

prowadzący panel: dr hab. Radosław Flejszar

15.00 – 15.15: Czy rzeczywiście czas córką prawdy? O przewlekłości postępowania i jej skutkach, dr Karolina Wyrwińska, Uniwersytet Jagielloński

15.15 – 15.30: Zasada instancyjności a model wnoszenia apelacji w postępowaniu cywilnym – Kamil Hylewski, Uniwersytet Jagielloński

15.30 – 15.45: Nemo (estiudex in causa sua – perspektywa historyczna i współczesna –  dr Paulina Święcicka, Uniwersytet Jagielloński

15.45 – 16.00: Prawo do sądu a nowe technologie – wyzwania których jeszcze nie było – dr Aleksander Wróbel, LLM, Uniwersytet Jagielloński

 16.00 – 16.30 – dyskusja

 

16.30 – 17.30: IV panel

– prowadzący panel: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

16.30 – 16.45: Privilegium exigendi w polskim postępowaniu cywilnymHenryka Bednorz-Godyń, Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie

16.45 – 17.00: Bona imperante animo bono est pecunia – egzekucja tytułu wykonawczego wyrażonego w obcej walucieMichał Skrzypek, asesor komorniczy w Warszawie

17.15 – 17.30 – dyskusja i zamknięcie Konferencji.