17 września 2022

W dniach 13–16 września 2022 roku odbywał się doroczny (poza wyjątkiem okresu pandemii) już 75. światowy kongres historyków praw antycznych jako jubileuszowa sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Starożytności im. Fernanda de Visschera (Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité– stąd powszechnie używany w środowisku naukowym skrót SIHDA). W tym roku świętowano 80 lat istnienia Towarzystwa, które powstało właśnie w Brukseli. Temat tegorocznego kongresu to „Ius et Religio. Droit, religions anciennes et christianisme dans l’Antiquité” – „Ius et religio: prawo, religie starożytne i chrześcijaństwo w starożytności”.

Z uwagi na okres pandemii nie odbył się 74. kongres w Santiago de Chile, a podobne przesunięcia w długiej już historii kongresu sprawiły, że liczba sesji nie odpowiada świętowanej 80 rocznicy powstania Towarzystwa. Warto przypomnieć, że 72. kongres SIHDA odbył się w Krakowie, a organizowała go Katedra Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tegorocznym kongresie w Brukseli uczestniczyło tylko 120 uczonych, chociaż referaty głosiło niewiele ponad 60 osób z 17 krajów, głównie badaczy prawa rzymskiego: od Chile po Japonię. Obrady w trzech równoległych sesjach odbywały się po francusku, włosku, angielsku, niemiecku lub hiszpańsku. Toczyły się zaś w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu Saint-Louis – Bruxelles.

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpili reprezentujący Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UJ:

W środę 13 września o godz. 10:00 wystąpił dr Grzegorz Blicharz z referatem Locatio Conductio as a Vehicle for Religious Freedom: Roman Jurisprudence in Context – sesji przewodniczył prof. Philip Thomas z Uniwersytetu w Pretorii.

 

Również w środę, 13 września o godz. 11:00 wystąpiła dr Paulina Święcicka z referatem Roman jurist and the sphere of sacrum. Moments of irrationality in rational dogmatic argumentation of Roman jurists – sesji przewodniczył prof. Jan Hallebeek z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie.

 

 

W tej samej sesji o godz. 11:30 wystąpił dr hab. Łukasz Marzec z referatem « Sacrosanctis Evangeliis propositis ». Sacrum in the formation of ancient lawyers’ ethical principles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następne kongresy SIHDA planowane są w Helsinkach (22–26.08.2023) oraz w Osace (23–28.09.2024).

Program kongresu

Historia Kongresu