21 lutego 2020

W czwartek 20 lutego 2020 r. w Instytucie Prawa Europejskiego i Porównawczego (IECL) na Uniwersytecie w Oxfordzie w ramach IECL Lunchtime Seminar Series dr Grzegorz Blicharz wygłosił wykład pt. The legal structure of asset-sharing and the framework of Roman Law. Stało się to okazją do przedstawienia założeń projektu realizowanego w ramach grantu NCN SONATA 14 oraz poddania pod dyskusję w gronie międzynarodowych ekspertów pierwszych wyników prowadzonych badań. Wystąpienie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem i wywołało żywą dyskusję wśród słuchaczy wokół wyzwań współczesnego prawa kontraktów, prawa rzymskiego oraz przełamywania barier między tradycjami civil law common law.

Doktor Grzegorz Blicharz przebywa obecnie na miesięcznym pobycie badawczym jako academic visitor na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie analizuje w sposób szczególny relacje między prawem rzymskim oraz tradycją prawa kontynentalnego a porządkami common law oraz mixed jurisdictions. Dzięki gościnności Instytutu oraz prof. Birke Häcker pobyt jest okazją nie tylko do korzystania z bogatych zasobów oksfordzkich bibliotek, lecz także do dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń z ekspertami z różnych porządków prawnych.

OX IECL

OX IECL2