13 września 2021

Jak co roku KN Ti Estin Aletheia TBSP UJ i KN Utriusque Iuris z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego ponownie zorganizowały obóz zerowy w Poroninie, który tym razem odbył się w zdalnej formie. Była to wyjątkowa okazja dla studentów pierwszego roku, aby skorzystać z rad starszych kolegów i koleżanek, jak również wysłuchać wprowadzających wykładów z różnych dyscyplin prawniczych, przygotowanych przez pracowników naukowych obydwu uniwersytetów.

Przez 3 dni, 8-11 września, młodzi adepci prawa byli wprowadzani w arkany studiowania. Podczas wydarzenia prelekcję wygłosili: prof. Dorota Malec, dr hab. Marcin Kwiecień, dr hab. Krzysztof Koźmiński, dr Andrzej Bielecki, dr Grzegorz Blicharz, dr Aleksander Grebieniow, mgr Grzegorz M. Tracz, mgr Emil Ratowski. Nad organizacją wydarzenia niezawodnie czuwali opiekunowie kół: prof. Franciszek Longchamps de Berier i dr hab. Jan Rudnicki. Cykl spotkań zakończył się małym konkursem dla uczestników, którego laureatami zostali: Aleks Madzelan (I miejsce), Damian Błaszka (II miejsce), Franciszek Golaś (III miejsce). Wyróżnienia otrzymali: Jakub Kaczorowski, Marcin Sikora (wyróżnienia I stopnia); Piotr Mlenko, Gabriela Szota, Bartosz Drzazga, Dawid Rząsa, Wiktor Szukis (wyróżnienia II stopnia).

Ponadto 12 i 13 września odbyły się kolejne otwarte spotkania dla pierwszorocznych studentów. W niedzielę członkowie KN Ti Estin Aletheia TBSP UJ przygotowali wieczorne spotkanie szkoleniowe, na którym przekazali im podstawowe informacje i porady dot. studiowania na Wydziale. W poniedziałek odbyło się spotkanie profesorskie, pt.: „Prawo publiczne – prawo prywatne. Odmienne sposoby myślenia o prawie”, gdzie prof. Marek Zubik, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UW, sędzia TK w stanie spoczynku, prof. Grzegorz Tracz z Katedry Prawa Cywilnego UJ, a także Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier dyskutowali o podstawowym podziale dyscyplin prawniczych i odpowiadali na pytania młodych studentów. Spotkanie prowadził dr hab. Jan Rudnicki, Kierownik Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej UW. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 uczestników z obydwu uczelni.