11 maja 2023

James C. Cooper z Antonin Scalia Law School w George Mason University (Arlington, VA), gdzie jest kierownikiem Program on Economics & Privacy, odbył w dniach 10 i 11 maja 2023 roku dwa spotkania: w ramach KN Ti Estin Aletheia oraz seminarium prawa rzymskiego i porównawczego w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Na spotkaniu ze studentami przedstawił najnowsze zagadnienia prawa amerykańskiego w zakresie prawa antymonopolowego oraz swoje doświadczenia z pracy w Federal Trade Commission. Na seminarium z prawa rzymskiego i porównawczego zajął się dalej podstawami dogmatycznymi oraz historycznymi początkami regulacji prawa amerykańskiego w odniesieniu do zagadnień związanych z ochroną prywatności oraz regulacjami prawa antymonopolowego w USA w oparciu o najnowsze orzecznictwo – The Antitrust Jurisprudential Issues – Epic v. Apple. Profesor Cooper wziął również udział w konferencji Środki zaskarżenia – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne  dnia 12 maja 2023 roku z referatem Legal Challenges Facing the Federal Trade Commission.