7 lipca 2022

Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego prowadzili wykłady podczas podyplomowego kursu letniego (https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26894) El cristianismo en la Historia de la Humanidad. Las Edades del Hombre, który odbył się w dniach 4–6 lipca 2022 r. na uniwesytecie UNED w Plasencia. Celem kursu było przedstawienie znaczenia chrześcijaństwa w dziejach ludzkości, a w sposób szczególny pracownicy naszej Katedry przedstawili wpływ chrześcijaństwa w historycznej ewolucji prawa. Rozpowszechnione w Polsce przez prof. Henryka Kupiszewskiego stwierdzenie, że wielkimi filarami podtrzymującymi cywilizację zachodnią są filozofia grecka, religia judeochrześcijańska i prawo rzymskie, jest bardzo dobrze znane w Hiszpanii za sprawą Paul Valéry, który w odpowiedzi na pytanie „Czym jest Europa?”, odpowiedział: „To Ateny, Rzym i Jerozolima”.

Zagadnienie tożsamości europejskiej i znaczenia chrześcijaństwa dla prawa przedstawił ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier w wykładzie El cristianismo y Europa (5 lipca 2022 9:00–11:00).

Natomiast dr Grzegorz Blicharz przedstawił ewolucję prawnego pojęcia godności od czasów greckich i rzymskich oraz nowość, jaką w tym zakresie wniosło chrześcijaństwo wraz z ukazaniem aktualnych wyzwań (5 lipca 2022 13:00–15:00).

Niezwykle cennym punktem programu był wykład połączony ze zwiedzaniem jednej z najważniejszych wystaw religijnych i wydarzeń kulturalnych w Hiszpanii Las Edades del Hombre 2022, która po raz pierwszy opuściła granice Kastylii i León, z wyjątkiem międzynarodowych edycji w Antwerpii i Nowym Jorku. (https://plasenciaturismo.es/que-ver/edades-del-hombre-2022). Ukazuje ona ewolucję sztuki europejskiej pod wpływem chrześcijaństwa.

Udział w kursie letnim jest owocem długoletniej współpracy naukowej z prof. Federico Fernández de Buján, kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego uniwersytetu UNED Madrid oraz członkiem rzeczywistym Real Academia de Doctores de España.