23 maja 2023

Jubileusz uczczono konferencją pt. ROMANISTYCZNA TRADYCJA PRAWNA W XXI WIEKU w dniach 19–20 maja 2023 roku, w Warszawie. Uczestniczyli w niej również goście z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: na miejscu lub w połączeniu, także z Rzymu. W 1997 roku Koło zakładał mgr/dr Franciszek Longchamps de Bérier.

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

ROMANISTYCZNA TRADYCJA PRAWNA W XXI WIEKU

19–20 maja 2023 r.

piątek, 19 maja 2023 r., Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4), sala A2

10.00-10.20 otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Tomasza Giaro

 

10.20-11.40 panel I

10.20-10.35 mgr Igor Adamczyk (Uniwersytet Warszawski), Favor debitoris w klasycznym prawie rzymskim? Przykłady ochrony dłużnika w procesie wykonania zobowiązania

10.35-10.50 Wiktoria Saracyn (Uniwersytet Warszawski), Ile prawa rzymskiego zostało w Kodeksie cywilnym? Actio de pauperie a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

10.50-11.05 dr Andrzej Dzikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rękojmia tylko z nazwy? Odpowiedzialność za wady fizyczne zwierząt we współczesnym prawie polskim

11.05-11.20 mgr Paweł Słup (Uniwersytet Warszawski), Szkoda refleksowa – czyli co chora owca ma wspólnego z upadkiem Stoczni Szczecińskiej

11.20-11.40 dyskusja

 

11.55-13.10 panel II

11.55-12.10 Filip Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Lex retro non agit – czy na pewno?

12.10-12.25 Eliza Chojecka (Uniwersytet Warszawski), Znaczenie logiki erotetycznej w postępowaniu karnym. Rzymskie źródła współczesnych metod zadawania pytań świadkom

12.25-12.40 mgr Kimberly Sas (Uniwersytet Warszawski), Actiones populares jako prototyp ścigania z oskarżenia publicznego

12.40-12.55 Błażej Bawolik (Uniwersytet Warszawski), Implikacje rzymskiego prawa karnego i tradycji romanistycznej na wybranych przykładach przestępstw korupcyjnych we współczesnym polskim prawie karnym

12.55-13.10 dyskusja

 

14.00-15.20 panel III

14.00-14.15 Igor Łapin (Uniwersytet Warszawski), Tradycja romanistyczna w koncepcjach kodyfikacyjnych polskiego prawa rzeczowego

14.15-14.30 Arseni Radkevich (Uniwersytet Warszawski), Umowa na rzecz osoby trzeciej jako przykład przełamania rzymskiej zasady alteri stipulari nemo potest

14.30-14.45 Michał Karłowski (Uniwersytet Jagielloński), Rzymskie pojęcie persona a współczesne prawo osobowe

14.45-15.00 mgr Magdalena Zawisza (Uniwersytet Jagielloński), Regulacja zachowku w polskim prawie spadkowym w świetle tradycji prawa rzymskiego

15.00-15.20 dyskusja

 

15.30-16.30 panel IV

15.30-15.45 mgr Daniel Dylewski (Uniwersytet Warszawski, King Abdullah University of Science and Technology), Rzymskie podejście do wartości republikańskich we współczesnym świecie

15.45-16.00 mgr Michał Tutaj (Uniwersytet Warszawski), Rzym i Mekka. O podobieństwach prawa rzymskiego i prawa islamskiego

16.00-16.15 dr Michał Matusiak (Uniwersytet Warszawski), Rzymskie rozwiązania współczesnych problemów prawa międzynarodowego

16.15-16.30 dyskusja

 

sobota, 20 maja 2023 r., Collegium Iuridicum I (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), sala 209

9.00-10.15 panel I

9.00-9.15 Aleks Madzelan (Uniwersytet Jagielloński), Instytucja samopomocy aktywnej w prawie rzeczowym rzymskim i współczesnym

polskim prawie rzeczowym

9.15-9.30 Jakub Grauer (Uniwersytet Warszawski), Zapis windykacyjny w nowelizacji polskiego Kodeksu Cywilnego w świetle

rzymskiej instytucji legatu windykacyjnego

9.30-9.45 Piotr Mlenko (Uniwersytet Warszawski), Współczesny fideikomis? Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych

9.45-10.00 Filip Gajewski (Uniwersytet Warszawski), Zasiedzenie – korzenie, ewolucja i zastosowanie w czasach współczesnych

10.00-10.15 dyskusja

 

10.30-12.00 panel ekspercki

 

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Jan Rudnicki (Uniwersytet Warszawski)

adw. dr Bartłomiej Woźniak

dr Grzegorz Blicharz (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Bartosz Wiśniewski (Uniwersytet Jagielloński)

 

 

 

13.30-14.50 panel III

13.30-13.45 Kamil Gryczyński (Uniwersytet Jagielloński), Prawniczy obraz świata. Rzymskie intuicje wobec współczesnych dylematów

teoretycznoprawnych

13.45-14.00 mgr Jan Kunicki (Uniwersytet Warszawski), Wpływy Roman-Dutch law na zimbabweński Marriages Act [Chapter 5:17]

z 2022 roku

14.00-14.15 Dominik Łapiński (Uniwersytet Jagielloński), Pewność obrotu a ochrona własności

14.15-14.30 mgr Magdalena Ossowska (Uniwersytet Warszawski), Dumpster diving, derelictio i doświadczenia europejskiej tradycji prawnej

14.30-14.50 dyskusja

 

15.10-16.50 panel IV

15.10-15.25 mgr Sylwia Sosin (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ prawa rzymskiego na współczesne orzecznictwo Sądu Najwyższego

Stanów Zjednoczonych Ameryki

15.25-15.40 Gabriela Szota (Uniwersytet Warszawski), Na styku tradycji prawnych – kodyfikacja tunezyjskiego prawa cywilnego

15.40-15.55 Seweryn Górecki (Uniwersytet Jagielloński), Romanistyczne tradycje prawne we współczesnej myśli polityczno-prawnej

hiszpańskiego tradycjonalizmu karlistowskiego

15.55-16.10 Marta Brodziak (Uniwersytet Warszawski), Affectio maritalis a trwałość małżeństwa – o zmianach regulacji rozwodów

w państwach latynoamerykańskich

16.10-16.25 Daria Ciak (Uniwersytet Warszawski), „Czym byłoby prawo rzymskie bez Europy? – Prawdopodobnie południowoafrykańskim

porządkiem prawnym.” Identyfikacja problematycznego dziedzictwa prawnorzymskiego w prawie Republiki Południowej Afryki

16.25-16.50 dyskusja

16.50 zakończenie konferencji, obchody jubileuszu działalności Koła Naukowego Utriusque Iuris

 

STO LAT!!!