7 grudnia 2016

W dniach 19-20 listopada 2016 r. w Nieborowie k. Łowicza odbyły się V Warsztaty „Metody badań romanistycznych”. Jest to spotkanie młodych naukowców zajmujących się prawem rzymskim: doktorantów oraz młodych doktorów. Prezentowane są podczas nich zagadnienia badawcze, które są przedmiotem bądź prac doktorskich bądź projektów po doktoracie. Spotkanie ma na celu wnikliwą dyskusję nad wybranymi pracami badawczymi tak, aby ocenie poddane zostały nie tylko zagadnienia merytoryczne, lecz także stosowana metodologia. W tym roku w Warsztatach uczestniczyli: mgr Kamil Sorka, mgr Kamil Stolarski oraz dr Grzegorz Blicharz. Opiekę naukową nad prowadzonymi dyskusjami sprawowali ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Wojciech Dajczak oraz prof. Bronisław Sitek.

 

Mgr Kamil Sorka wygłosił referat nt. Rozumienie prawdy w rzymskim procesie cywilnym, w którym przedstawił temat rozprawy doktorskiej, podstawowe założenia oraz metodologię prowadzonych badań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Grzegorz Blicharz wygłosił referat nt. Nieoczekiwane podobieństwa. O porządkowaniu wniosków z badań historycznoprawnych i prawnoporównawczych, w którym podzielił się doświadczeniem pisania pracy doktorskiej, szczególnie w odniesieniu do zagadnień metodologicznych.