31 października 2016

 

We wtorek 18 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ gościł prof. David Pugsley, znawca prawa rzymskiego, common law oraz prawa porównawczego z Uniwersytetu Exeter. Wizyta szczególnie ucieszyła Katedrę Prawa Rzymskiego, także ze względu na długoletnią znajomość z prof. D. Pugsley’em za sprawą corocznych światowych kongresów historyków prawa SIHDA.

Profesor wygłosił we wtorek dwa wykłady gościnne. W pierwszym, który nosił tytuł „From the Law of Citations to Justinian’s Digest” profesor przybliżył angielski styl analizowania prawa rzymskiego. Natomiast drugi wykład pt. „The praetor-analogy in English and French law” miał na celu przedstawienie specyfiki common law oraz podstaw prawa porównawczego. Bardzo dziękujemy naszemu Gościowi za ciekawe prelekcje! Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom wykładów za obecność, a przede wszystkim studentom, którzy tak licznie się stawili!