Katedra Prawa Rzymskiego UJ

Koła naukowe

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego TBSP UJ

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ kontynuuje działalność Sekcji Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Działalność Koła wpisuje się w ponad półtorawieczną tradycję Towarzystwa.

Ti estin aletheia TBSP UJ

Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „Ti Estin Aletheia” TBSP UJ bierze swą nazwę od greckiego tłumaczenia pytania, jakie Poncjusz Piłat zadał Jezusowi: „Cóż to jest prawda?" (grec. τι εστιν αλήθεια?, łac. Quid est veritas?).

Historia Katedry

Ten znakomity prawnik, jeden z najwybitniejszych romanistów polskich, późniejszy dziekan Wydziału Prawa oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodził się 2 grudnia 1834 roku w Dolnej Wsi pod Myślenicami. Po uzyskaniu matury ...
Jeden z najznakomitszych polskich prawników, nazwany przez swojego ucznia Rafała Taubenschlaga „polskim Papinianem”, urodził się 5 maja 1868 roku w Tenczynku w powiecie chrzanowskim. Po ukończeniu krakowskich gimnazjów św. Anny oraz Jana ...
Światowej sławy romanista i papirolog urodził się 6 maja 1881 roku w Przemyślu. Po uzyskaniu matury w tamtejszym gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będąc studentem drugiego roku ...
Wacław Franciszek Osuchowski urodził się 26 stycznia 1906 roku w Tarnopolu. W rodzinnym mieście ukończył w 1924 roku Państwowe Gimnazjum Męskie im. Juliusza Słowackiego. W tym samym roku rozpoczął studia ...
Urodził się 17 maja 1933 roku w Kartuzach na Pomorzu. Przed wybuchem II wojny światowej rodzina Litewskich opuściła rodzinne strony i przeniosła się najpierw do Suwałk, a następnie, już w czasie wojny, do Krakowa, ...
Urodził się 8 sierpnia 1961 roku w Krakowie. Po ukończeniu w 1980 roku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pt. Nauczanie ...
Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Sondla były początkowo zagadnienia rzymskiego i rzymsko-bizantyjskiego prawa obligacyjnego. Z tego zakresu przygotował i opublikował pracę doktorską pt.  Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, która na międzynarodowym konkursie ...

Adres

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 9

31-007 Kraków

Kontakt

Sekretariat Katedry

lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl

pokój 131 (dawny nr 3), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

tel. (12) 663-12-01

Szukaj

© Katedra Prawa Rzymskiego 2024
Wdrożenie: solmedia.pl