karolina wyrwińska kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: środa 13:15-14:15, pok. 226 (dawny 9)

Osoba:
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2004 r. – praca magisterska przygotowana w Zakładzie Prawa Rzymskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Sondla pt. „Wpływ filozofii greckiej na prawo rzymskie na przykładzie wybranych kontrowersji między szkołami Sabinianów i Prokulianów”. Rozprawa doktorska nt. „Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe”.


Prace:

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury / office hours: ul/str. Gołębia 9, pokój/room 230 (11)

wtorek (Tuesday) - 13.00-14.00

 

Osoba:

Urodzony 1 maja 1974 w w Krakowie, gdzie studia prawnicze odbywał w latach 1993-1998. Praca magisterska "Prawo rzymskie w teorii i praktyce prawa międzynarodowego publicznego". Od 1998 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską pt. „Prawo rzymskie w średniowiecznej i nowożytnej Anglii” obronił w 2002 r. Jej promotorem był prof. dr hab. Janusz Sondel.  Od 2002 asystent, od 2006  adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego w dniu 26 marca 2018 roku na podstawie dorobku naukowego oraz pracy "Między Rzymem, Dunajem a murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum Arthura Ducka" (wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2015).

Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej (Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wykładał również w Instytucie Filologii Klasycznej UJ oraz w oddziałach zagranicznych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (m.inn. w Londynie, Madrycie, Brukseli, Berlinie, Oslo, Birmingham). W maju 2015 roku na zaproszenie  Wydziału Prawa Uniwersytetu w Budapeszcie (ELTE) prowadził gościnne wykłady o rzymskiej i współczesnej etyce adwokackiej. W roku 2018 otrzymał indywidualną Nagrodę Rektora UJ II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Grzegorz Blicharz

Dyżur: wtorek, godz. 17:00, pok. 230 (dawniej 11), ul. Gołębia 9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat konkursu NCN Sonata 14, laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2018-2021, stypendysta START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat „Diamentowego Grantu”, zdobywca wyróżnień za pracę doktorską w LII Konkursie „Państwa i Prawa” oraz w I Konkursie Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; laureat nagrody DAAD Societas Humboldtiana Polonorum; dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris”, członek redakcji czasopisma Forum Prawnicze”.

 

Aktualne projekty badawcze

  1. Prawna struktura udostępniania wartości majątkowej. Prawo rzymskie a współczesne – kierownik projektu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Sonata 14.
  2. Dekodyfikacja prawa prywatnego w zachodniej tradycji prawnej – wykonawca w projekcie kierowanym przez ks. prof. dr hab. Franciszka Longchamps de Bérier w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach grantu OPUS 7 Narodowego Centrum Nauki
  3. Ochrona porządku publicznego – współkierownik projektu w ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Ostatnie konferencje, wykłady i panele naukowe

Warszawa – Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,27–28.09.2019, referat: Legal Identity of the West; prowadzący panel: Modern Phenomena

Edinburgh – LXXIIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité SIHDA 2019, 2-7.09.2019, The University of Edinburgh, referat: Roman Nicety in Canadian Inheritance Law: Beyond Spacetime?

Bloomington, Indiana – Workshop on Ostrom Workshop 6 – Governance: Past, Present, and Future, 19-22.06.2019, Indiana University Bloomington, pomysłodawca i prowadzący panel: Governance and Law in Institutional Perspective. Historical Experience and the Future; referat: Legal Aspects of Governing the Commons and Technical Challenges of Smart City Development

Kraków – Prawo rodzinne i opiekuńcze a wyzwania współczesności, 17.05.2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzenie panelu eksperckiego

Kraków – Wykłady mistrzowskie podczas Tygodnia Jakości Kształcenia UJ, 12.04.2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykład: Prawo rzymskie w epoce globalizacji

Warszawa – Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku finansowym – warsztat naukowy, 25.03.2019 w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, referat: Ochrona sygnalistów w perspektywie prawnoporównawczej. Szanse i zagrożenia

Warszawa – Ogólnopolskie spotkanie romanistów, 10.12.2018, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN, referat: Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawo rzymskie a świat współczesny

Kraków – 72 sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Antycznych im. Fernanda De Visschera Kongres SIHDA 2018 Plus ratio quam vis, 13.09.2018, Uniwersytet Jagielloński, referat: The Maxim usque ad coelum and the Power of the State. Roman Reasoning and the Origins of Modern Limitations to Property Rights
 
Hamburg – 7th Max Planck PostDoc Conference, 23-24.04.2018 w Instytucie Maxa Plancka Prawa Prywatnego Porównawczego i Międzynarodowego, referat: Model Solutions of The Participation of the State in Succession Mortis Causa

 

Wybrane publikacje w języku polskim

1) Książki:

Blicharz G., Oręziak B., Ratowski E., Ratowski K., Walczak P., Wielec M., Rynek finansowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości, , red. G. Blicharz, B. Oręziak, M. Wielec, Warszawa 2019 (https://iws.gov.pl/monografia-naukowa-pt-rynek-finansowy-zapobieganie-przyczynom-przestepczosci-nowa-publikacja-wydawnictwa-instytutu-wymiaru-sprawiedliwosci/)

Blicharz G., Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2017, 196 s. [online]

Blicharz G., Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Wydawnictwo Od.Nowa, Kraków 2016, 680 s. [online]

 

2) Redakcja naukowa książek

Freedom of Speech. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019

Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019

Freedom of Religion. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019

Public Policy and Public Morality, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 (forthcoming)

Marriage, Children, and Family. Modern Challenges and Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 (forthcoming)

Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019.

Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 (forthcoming)
 
Wolność religijna. Perspektywa prawnoporównawcza, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 (forthcoming) 
 
Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019
 
Małżeństwo, dzieci, rodzina. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 (forthcoming)

 

3) Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:

Blicharz G., Hiszpania i Ameryka Łacińska a ograniczenia postępu kodyfikacji, w: Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, red. F. Longchamps de Bérier, Kraków 2019, s. 117–145. 

Blicharz G., Samolotem lub pociągiem. Dekodyfikacja umowy przewozu w obliczu europeizacji i globalizacji prawa, w: Dekodyfikacja prawa prywatnego, red. F. Longchamps de Berier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 103-124 = Decodification of Air and Railway Transport Agreements Through Globalization and Europeanization The Polish Example, „LR Legal Roots: the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2018, t. 7, s. 213-231

Blicharz G., Kisielewicz T., Prawne aspekty zarządzania commons wobec technicznych wyzwań rozwoju smart city, „Forum Prawnicze” 2017, nr 1 (39), s. 34-54. [PDF]

Blicharz G., Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 7 (2014), nr 1, s. 11-27. [PDF]

Blicharz G., Konstrukcja prawna pożyczki morskiej w prawie rzymskim a współczesny Project Finance, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 6 (2013), nr 4, s. 327- 340. [PDF]

Blicharz G., Pożyczka morska. Ślepa uliczka zachodniej tradycji prawnej?, „Forum Prawnicze”, 2013, nr 1 (15), s. 28-35. [PDF]

Blicharz G., Prawnik nowoczesny a hermeneutyka? Wywiad z prof. Guido Alpa, „Forum Prawnicze” 2014, nr 3 (23), s. 3-6. [PDF]

Blicharz G., Niepewna przyszłość prawa? Wywiad z prof. Natalino Irtim, „Forum Prawnicze” 2014, nr 1 (21), s. 3-5. [PDF]

Blicharz G., Przełom w zarządzaniu zasobami wspólnymi. Praktyka dobra wspólnego, w: Dobro wspólne. Teoria i praktyka, pod red. W. Arndta, F. Longchamps de Bérier, K. Szczuckiego, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja Utriusque Iuris, Warszawa 2013, s. 211-223. [online]

 

4) Raporty:

Blicharz G., Likwidacja kancelarii notarialnej na skutek ogłoszenia upadłości notariusza w perspektywie prawnoporównawczej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2017. 59 s. [PDF]

 

Selected publications in English

Blicharz G., Two legal areas, one single law? : lessons from the decodification of transport agreement for unified railway law, 两个法律领域,一个单一的法律? 一一从运输协定去法典化和《统一铁路法》, in: Theory and practice of codification : the Chinese and Polish perspective 法典化的理论与实践 : 中国与波兰的比较, eds. Chen Su, F. Longchamps de Bérier, P. Grzebyk, Social Sciences Academic Press (China), Beijing 2019, p. 234-250. [online]

Blicharz G., Kisielewicz T., Oręziak B., Legal influence on the service continuity provisions of modern power systems, „Forum Prawnicze” 2018, 4 (48), p. 73-86. [PDF]

Kisielewicz T., Blicharz G., Mazzetti C., Mosti G., Tofani A., De Carli D., Montarese V., Technical and legal aspects of critical infrastructure protection, „Prawo w Działaniu” (Law in Action), 36/2018, p. 65-75. [PDF]

Decodification of Air and Railway Transport Agreements Through Globalization and Europeanization – The Polish Example, „LR Legal Roots: the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2018, t. 7, s. 213-231. [on-line]

Blicharz G., Governing the commons in the era of decodification and self-responsible societies : Elinor Ostrom's theory and the challenges for legal science, The Digital Library of the Commons, Conference Paper: Practicing the Commons: Self-Governance, Cooperation and Institutional Change, Utrecht 2017. [PDF]

Blicharz G., Decodification, common good, and responsible societies : beyond the Elinor Ostroms theory of governing the commons, in: Transcendence and love for a new global society : proceedings of the II International Congress Transcendence and love for a new global society (Warsaw, August 1-2, 2016) / ed. Vargas A.I., Alonso- Bastarreche G., Van Schalkwijk D., Pamplona : Servcio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 2017, p. 91-101. [online]

Blicharz G., Pecunia Traiecticia and Project Finance : the decodified legal systems and investments in risky ventures, „Teoria e Storia del Diritto Privato” 2017 nr 10, p. 1-23. [PDF]

Blicharz G., Kisielewicz, Service continuity of critical energy systems in the light of present legal experience, w: Decisions In Situations Of Endangerment. Research Development, eds. D. Kuchta, M. Popławski, D. Skorupka, S. Stanek, Wrocław 2016, p. 221-236. [PDF]

 

Pubblicazioni selezionate in italiano

Blicharz G., La Polonia e le prospettive del diritto privato europeo : lunificazione e il metodo combinato, „LR Legal Roots : the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2017, t. 6, s. 223-242. [online]

Blicharz G., La responsabilità d’impresa: il diritto privato polacco e la tradizione giuridica dellOccidente, „Revista General de Derecho Romano” 2017, nr 28, s. 1-15. [online]

Blicharz G., Giudicare una decisione del pretore : la relazione tra diritto e fatto nel passo di Paolo (D. 1,1,11) e nel caso di Barbarius Philippus (D. 1,14,3), „Seminarios Complutenses de Derecho Romano” 2016, nr 29, s. 335-352. [online]

Paulina ŚwięcickaDane kontaktowe:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(tel./fax) (0048 012) 422 10 33 inf. 1201

 

Pobierz:

 dr hab. Tomasz Palmirski

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur we wtorek godz. 10:30-11:30 w pokoju 230 (dawny 11)

 

Pobierz:

Osoba:

Urodzony 29 października 1972 roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół Energetycznych im. T. Kościuszki w Krakowie rozpoczął w 1992 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich czasie uczestniczył czynnie w pracach koła naukowego Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa U.J. – początkowo jako przewodniczący sekcji prawa rzymskiego i sekcji logiki, a później jako wiceprezes Towarzystwa. Praca w kole naukowym, poza zajęciami o charakterze dydaktycznym dla studentów pierwszego roku studiów, umożliwiła mu przygotowanie i opublikowanie kilku skryptów służących jako pomoce naukowe w pracach sekcji oraz dwóch artykułów opublikowanych w Zeszycie Naukowym TBSP U.J.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021