karolina wyrwińska kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: środa 13:15-14:15, pok. 226 (dawny 9)

Osoba:
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2004 r. – praca magisterska przygotowana w Zakładzie Prawa Rzymskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Sondla pt. „Wpływ filozofii greckiej na prawo rzymskie na przykładzie wybranych kontrowersji między szkołami Sabinianów i Prokulianów”. Rozprawa doktorska nt. „Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe”.


Prace:

 

I. Publikacje książkowe

 

1. [wraz z P. Święcicka] Prawo rzymskie. Repetytorium, Kraków 2004.
2. [wraz z P. Święcicka] Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa, Kraków 2004.
 

II. Rozdziały w książkach

 

1. Umowy gospodarcze wg standardów UE, red. A. Kidyba, Kraków 2007, rozdziały dotyczące umów: składu, spedycji, przechowania, przewozu, faktoringu, franchisingu, konsorcjum, outsourcingu, o świadczenie usług telekomunikacyjnych, sprzedaży drogą elektroniczną, przedwstępnej, o pracę, o powierzenie mienia pracownikowi, o zakazie konkurencji w prawie pracy oraz wzór wraz z komentarzem do regulaminu konkursu na stanowisko pracy (2005-2007).
2. [wraz z D. Mróz] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w krajach Unii Europejskiej, red. A. Kidyby, Kraków 2006, rozdział „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private company limited by shares) w Anglii i Walii”.
 

III. Artykuły

 

1. Sit modus in rebus – rzecz o Leges Sumptuariae w prawie rzymskim, „Zeszyty Naukowe TBSP UJ” 2005.
2. Ekonomiczne i prawne podłoże zawierania kontraktów kupna rzeczy przyszłej oraz kupna nadziei w starożytnym Rzymie, „Zeszyty Naukowe UKSW” 6.2/2006.
3. Gospodarcze i polityczne znaczenie ekwitów w Rzymie u schyłku III i w II w. p.n.e., „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Instytutu Własności Intelektualnej UJ”, 96/2006.
 

IV. Publikacje w wersji elektronicznej


1. Komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (współautorstwo) dla Wydawnictwa SIP LEX, 2005.
2. Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi dla Wydawnictwa SIP LEX, 2005.
3. Komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego współautorstwo dla Wydawnictwa SIP LEX, 2006.
4. Komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dla Wydawnictwa SIP LEX, 2007.
5. Sposoby zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
6. Ustalenie spadkobierców kredytobiorcy, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
7. Dochodzenie roszczeń od spadkobierców kredytobiorcy, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
8. Ustalenie majątku dłużnika banku, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
9. Miejsce prowadzenia działalności przez bank spółdzielczy, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
10. Członkostwo w banku spółdzielczym – zagadnienia ogólne, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
11. Członkostwo w banku spółdzielczym –prawa i obowiązki członków, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
12. Treść statutu banku spółdzielczego, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2006.
13. Czynności wykonywane przez bank zrzeszający, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2007.
14. Uchwalenie, zatwierdzenie i zmiana statutu banku spółdzielczego, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2007.
15. Zarząd banku spółdzielczego, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2007.
16. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) banku spółdzielczego, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2007.
17. Fundusz poręczeń unijnych – zagadnienia wstępne, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2007.
18. Rada nadzorcza banku spółdzielczego – powołanie i kompetencje, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2007.
19. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw – zagadnienia ogólne, Profesjonalny Serwis Bankowy Prof-Info, Wydawnictwo Wolters Kluwer ABC, 2008.

WYKSZTAŁCENIE:


od października 2004 r. :  doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UJ (Zakład Prawa Rzymskiego); rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. J. Sondla; zatwierdzony temat rozprawy doktorskiej: „Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe”;

1999 – 2004:     studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ; praca magisterska przygotowana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. J. Sondla w Zakładzie Prawa Rzymskiego UJ pt. „Wpływ filozofii greckiej na prawo rzymskie na przykładzie wybranych kontrowersji między szkołami Sabinianów i Prokulianów”;

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:


od października 2006 r.: dział w projekcie realizowanym w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych we współpracy z Komisją Kodyfikacyjną, polegającym na przygotowaniu projektu zmian polskiego prawa zobowiązań w zakresie wykonania oraz niewykonania zobowiązań.

od stycznia 2004 r.:    Współpraca z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ  zakresie organizacji działalności Szkół Prawa Amerykańskiego Francuskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego, działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu na Ukrainie

współpraca z  Polsko – Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ

2001 – 2005 r.:    działalność w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYVCH:

 

  • 2006 – 2007: udział w projekcie badawczym, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  p.t. Naukowe określenie stanowiska polskiego i zdolności jego adaptacji względem Planu Działania na rzecz bardziej spójnego europejskiego prawa umów (projekt nr 1 H02A 018 30);

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

od 2005    ćwiczenia dla studentów I roku prawa z przedmiotu prawo rzymskie;

kwiecień 2006:    wykład z zakresu prawa papierów wartościowych dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu na Ukrainie;

marzec. 2006:    wykład z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu na Ukrainie

2006/2007:    udział w kursie Ars Docendi organizowanym przez Dział Nauczenia UJ. Cel kursu: zapoznanie pracowników naukowych oraz doktorantów UJ z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, sposobami opracowywania pytań egzaminacyjnych oraz oceniania;

2001/02:    udział w programie  Prawo na co dzień, mającym na celu przybliżanie wiedzy prawniczej uczniom szkół średnich;

JĘZYKI OBCE:

 

  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
  • Bardzo dobra znajomość języka francuskiego (w mowie i piśmie)
  • Dobra znajomość języka łacińskiego

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021