Urodzony 23 sierpnia 1989 roku w Krakowie, ukończył w 2008 r. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Od 2011 r. do 2014 studiował historię na Uniwersytecie Jagielloński.

Od 2009 r. do 2014 r. członek Sekcji Prawa Rzymskiego TBSP UJ (obecnie: Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ). W latach od 2012 r do 2013 r. jej przewodniczący. W ramach działalności prowadził zajęcia dla studentów przygotowujące do konkursu z prawa rzymskiego, organizował studenckie konferencje naukowe dotyczące prawa rzymskiego i porównawczego.

W 2014 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra. Pracę magisterską „Testament holograficzny w prawie rzymskim i porównawczym” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Obecnie odbywa studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na WPiA UJ jako doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UJ. Przedmiotem planowanej rozprawy doktorskiej jest umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie rzymskim i porównawczym.   

Publikacje:

  • Uwagi o stosowaniu metody prawnoporównawczej w nauce prawa prywatnego na marginesie transmisji spadku w prawie polskim, „Palestra”, nr 1-2, 2016 r.
  • Sprawozdanie z konferencji Jurysprudencja Lwowska, „Państwo i Prawo” nr 12, 2012 r.
  • Wacław Osuchowski, (w:) Jurysprudencja Lwowska, Poznań 2012 r.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021