ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dyżury: 

środa godziny 12:00-13:00 zdalnie 

lub w pokoju 132 (dawniej 4)  przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

 

 

 

 

  

 

https://www.longchamps.pl

https://www.researchgate.net/profile/Franciszek_Longchamps_De_Berier/research

https://uj-pl.academia.edu/FranciszekLongchampsdeBerier

 

 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

   

I. Dane osobiste:

Imię i nazwisko Franciszek Longchamps de Bérier
Data i miejsce urodzenia 23.10.1969 Wrocław
Imiona rodziców Bogusław i Antonina
   
   

 

II. Wykształcenie i przebieg zatrudnienia:

 

- 1.02.2018 profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim 

- 7.08.2012 postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk prawnych

- 1.10.2007 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego

- 1.12.2005 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

- 14.06.2004 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – prawa rzymskiego, zatwierdzona przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (pismo z 25.10.2004); podstawa przewodu: „Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego”, Wrocław 2004

- 20.06.2000 licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

- 21.04.1997 stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy pt. „Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim”

- 23.01.1996 magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie pracy z zakresu teologii dogmatycznej pt. „Teologiczne znaczenie formuły «Poza Kościołem nie ma zbawienia»”

- 8.07.1993 magister prawa z diploma honorificum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy z zakresu prawa rzymskiego pt. „Mandatum incertum w klasycznym prawie rzymskim”

- 25.05.1992 Master of laws in common law studies (LL.M.) z wyróżnieniem w Georgetown University Law Center, Washington, D.C. na podstawie pracy pt. „Church-State Relations: Separation without the Wall”

- 7.06.1988 matura w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie

 

   

III. Przebieg pracy zawodowej:

 - od 1.02. 2018 - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim

- od 1.10.2007 - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ

- od 1.11.2005 kapelan Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43

- 1.10.1993 do 30.09.2008 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW: do 30.09.1997 jako asystent, od 1.10.1997 jako adiunkt; prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa rzymskiego oraz konwersatoria: „Wolność słowa w prawie amerykańskim” oraz „Prawo wyznaniowe krajów anglosaskich; od 1.12.2005 profesor Uniwersytetu Warszawskiego

- 1.10.2003-26.06.2005 wikariusz Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie skierowany do pracy w Kościele Akademickim św. Anny,
ul. Krakowskie Przedmieście 68

- 23.06.2001-23.06.2002 wikariusz Parafii Narodzenia N.M.P. w Komorowie, ul. 3-go Maja 9; przygotowanie w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, ukończone przyjęciem święceń kapłańskich 26 maja 2001 roku z rąk Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski

- 2.12.1996-31.12.1997 kierownik Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, działającego npdst. Umowy o współpracy w zakresie studiów prawniczych między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Cambridge

- 1.08.1993-30.04.1994 dyrektor generalny Swiss Security Systems Ltd.

- 1.10.1992-30.09.1993 ssystent stażysta na Wydziale Prawa i Administracji UW

   

IV. Znajomość języków:

biegła w mowie i w piśmie: angielski, włoski
dobra: francuski, rosyjski, łacina
   

V. Odbyte stypendia i staże:

- 2002/2003 stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie
- lipiec 1997 miesięczne stypendium na Uniwersytecie w Trewirze w ramach programu TEMPUS współpracy-wymiany pracowników naukowych
- luty-czerwiec 1996 pięciomiesięczne stypendium w Departamencie prawa rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu w ramach programu TEMPUS współpracy-wymiany pracowników naukowych
- wrzesień 1995 miesięczne stypendium w Departamencie prawa rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu w ramach programu TEMPUS współpracy-wymiany pracowników naukowych
- 1991/1992 roczne stypendium od pana Zygmunta Nagórskiego przez Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego w Warszawie na studia prawnicze na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, D.C. w Stanach Zjednoczonych

   

VI. Uczestnictwo w projektach badawczych:

- od 2015 roku kieruje Projekt Badawczy projektem badawczym na podstawie grantu NCN: UMO-2014/13/B/HS5/00857 „Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej”.

- od 2002 "Polskie i niemieckie prawo rzeczowe w XX wieku” – program badawczy prowadzony z uczonymi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu w Kolonii, Uniwersytetu w Greifswald, finansowany przez Fundację Volkswagena
- 1995/2000 „Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich” – program koordynowany przez prof. Witolda Wołodkiewicza (UW), finansowany drogą grantów przez Komitet Badań Naukowych

   

VII. Pełnione funkcje:

- wybrany na lata 2017-2019 członkiem sześcioosobowego Joint Managing Committee, kierującego China-EU School of Law na China University of Political Science and Law w Pekinie

- w 2007 - wybrany członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, od 2011 roku członek prezydium

- w 2007 - wybrany członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

- od 2012 opiekun naukowy Koła "TI ESTIN ALETHEIA" na WPiA UJ

- w 2016 powołany do Zarządu Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką China na Wydziale Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Warszawskiego

- od 2017 reprezentuje Konferencję Episkopatu Polski w komisji prawnej Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (Legal Affairs Commission COMECE)

- 1997-2008 opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kanonicznego „Utriusque Iuris” na WPiA UW

- 1.01.2006-31.12.2008 członek komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego         

- 1.10.2005-31.10.2007 - kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

- 2004-2007 zastępca przewodniczącego Klubu Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

- 1997-2004 sekretarz Komisji Praw Antycznych przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN

- 1995-1996 Redaktor naukowy tomu 30 „Studia Iuridica” pt. „Satura”

   

VIII. Nagrody i wyróżnienia:

- 2012 nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe

- 2008 nagroda "Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości" przyznawana przez ChSS Oddział w Opolu 

- 2006 pierwsza nagroda za rozprawę habilitacyjną „Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego” w XLI Konkursie „Państwa i Prawa”

- 2002 stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

- 1998 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

- 1997 nagroda za najlepszy doktorat w roku 1997 w piątej edycji Konkursu im. Prof. W. Kuli, administrowanego przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

- 1988 nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego za najlepsze świadectwo maturalne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021