Aktualności

Metodologia nauk prawnych

23 października 2020
jako powszechnie dostępny kurs on-line w COPERNICUS COLLEGE, a przygotowany w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ przez doktora Grzegorza Blicharza przy współpracy ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier   tu link: https://www.copernicuscollege.pl/kursy/metodologia-nauk-prawnych Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie, który podejmuje zagadnienie metodologii nauk prawnych nie tylko z perspektywy prawa […]

Publiczna on-line obrona doktoratu mgra Kamila Sorki

25 września 2020
o 12:00 w poniedziałek, 28 września 2020 roku – rozprawa na temat:  Veritatem esse quaerendam. Prawda w rzymskim procesie cywilnym. Dostęp dzięki rejestracje drogą: https://forms.office.com/ recenzenci: prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka (KUL) prof. dr hab. Tomasz Giaro (UW)   Zapraszamy […]

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

22 września 2020
Nowy przedmiot poprowadzi dr Karolina Wyrwińska, która pisze:   W roku akademickim 2020/2021 zapraszam serdecznie p.t. Studentów studiów niestacjonarnych (lata II-V) na kierunku prawo do uczestnictwa w wykładzie Podstawy rzymskiego prawa publicznego. Wykład będzie się odbywał […]

Commons and Roman Legal Framework

21 września 2020
Nowy przedmiot proponowany przez Katedrę Prawa Rzymskiego – po raz pierwszy w roku akademickim 2020/2021. To przedmiot specjalizacyjny – konwersatorium w języku angielskim. Dotyczy zagadnienia commons: ograniczonych zasobów (dóbr wspólnie użytkowanych) w perspektywie prawnoporównawczej i historycznej. Łączy w sobie zagadnienia z pogranicza […]

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21 września 2020
Studentki i studenci lat od II do V są zaproszeni do udziału w wykładach z nowego przedmiotu na WPiA UJ. Wykład we wtorki od 9:45 do 11:15 w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 poprowadzi ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wraz z o. dr Piotrem Gałdynem.

Wspomnienie o prof. Henryku Kupiszewskim z Książnic Wielkich

3 kwietnia 2020
Polecamy okolicznościowy artykuł w dzisiejszym „Dzienniku Polskim” na rocznicę śmierci profesora prawa rzymskiego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://dziennikpolski24.pl/wspomnienie-o-prof-henryku-kupiszewskim-z-ksiaznic-wielkich/ar/c15-14896881     Henryk Kupiszewski pisał we wstepie do swej książki: „Z wdzięcznością dedykuję tę pracę moim Nauczycielom. Profesorowi Wacławowi […]

Pełna kontynuacja dydaktyki w działaniach na odległość

18 marca 2020
Od zawieszenia fizycznego odbywania zajęć w Uniwersytecie Katedra Prawa Rzymskiego UJ prowadzi wykłady, wykłady specjalizacyjne, ćwiczenia i semianaria nieprzerwanie. Żadne zajęcia nie zostały dotąd utracone tak na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wykłady z prawa rzymskiego odbywają się w czasie na nie dotąd […]

O prawie rzymskim w Oxfordzie

21 lutego 2020
W czwartek 20 lutego 2020 r. w Instytucie Prawa Europejskiego i Porównawczego (IECL) na Uniwersytecie w Oxfordzie w ramach IECL Lunchtime Seminar Series dr Grzegorz Blicharz wygłosił wykład pt. The legal structure of asset-sharing and the framework of […]

Wykład we Lwowie na Uniwersytecie

14 lutego 2020
We Lwowie 14 lutego 2020 roku na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie prof. Wołodymyra Burdina rozpoczął się 12:00 przeszło godzinny wykład kierownika Katedry Prawa Rzymskiego UJ ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Temat pierwotnie sformułowano po angielsku […]

Ossolineum i wykład we Lwowie

12 lutego 2020
„Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie” to temat 94. ze Spotkań Ossolińskich, jakie odbyło się w Lwowie 12 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 przy ul. Stefanyka 2 w Czytelni nr 1 LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka, a więc w budynku dawnej […]

Adres

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 9

31-007 Kraków

Kontakt

Sekretariat Katedry

lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl

pokój 131 (dawny nr 3), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

tel. (12) 663-12-01

Szukaj

© Katedra Prawa Rzymskiego 2023
Wdrożenie: solmedia.pl