Aktualności

Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne

27 maja 2022
  Po przymusowej przerwie w posiedzeniach naukowych: konferencjach, sympozjach i seminariach, spowodowanej zarazą światową przyszedł wreszcie czas na bezpośrednie i nieskrępowane spotkania uczonych. Katedra Postępowania Cywilnego UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ planowały wspólne posiedzenie katedr i seminarium. […]

Konkurs na staż w Katedrze

8 marca 2022
Katedra Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Katedrze Prawa Rzymskiego z możliwością późniejszego zatrudnienia na stanowisku współpracownika (umowa cywilnoprawna). Ze względu na realizowane przez Katedrę przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie więcej niż jednego stanowiska […]

Dwa nowe teksty o kształceniu prawników…

5 marca 2022
  W ostatnim czasie ukazały się dwa artykuły dotyczące studiów prawniczych i kształcenia prawników, będące wynikiem seminaryjnych prac w Katedrze: „Prawnik historyczny a cele edukacji prawniczej”https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-franciszek-longchamps-de-berier-prawnik-historyczny/ oraz „Religious Freedom and Legal Education”https://forumprawnicze.eu/attachments/article/457/FLB.pdf  

Zakończenie edycji studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” prowadzonych w roku 2021/22

28 lutego 2022
W sobotę, 26 lutego 2022 roku, odbył się w auli Collegium Novum UJ ostatni zjazd studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”, zorganizowanych przez Katedrę Prawa Rzymskiego we współpracy z Katedrą Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze […]

W Harvard Journal of Law and Public Policy o prawie rzymskim i orzeczeniu Roe v. Wade

26 listopada 2021
W Harvard Journal of Law and Public Policy (w nowej serii on-line zatytułowanej Per Curiam) ukazał się właśnie artykuł Grzegorza Blicharza, Why Justice Blackmun’s Appeal to Roman Law to Justify Roe v. Wade is Wrong. To głos w dyskusji przed oczekiwanym orzeczeniem […]

Nowa książka o godności człowieka w trakcie życia i u jego kresu w perspektywie historycznej i prawnoporównawczej wydana we współpracy z RCC Harvard

26 listopada 2021
Właśnie ukazała się książka Human Dignity and Law: Studies on the Dignity of Human Life, ed. Jose María Puyol Montero (Valencia: Tirant Lo Blanch 2021) wydana w ramach współpracy członków naszej Katedry […]

Dzieła wybrane Alfreda Kleina

23 września 2021
Właśnie na nowo ukazały się, jako „Dzieła wybrane” t. 1-4, prace z prawa cywilnego Profesora Alfreda Kleina (1921–2001), profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Rok 2021 jest poczwórną rocznicą. W tym roku mija bowiem 100 lat od urodzin […]

Co zostaje po uczonym prawniku w wiele lat po jego śmierci?

17 września 2021
Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL jako „Dzieła wybrane” ukazały się na nowo prace z prawa cywilnego profesora Romana Longchamps de Bérier (1883–1941), który uczył w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i 20 lat czasów międzywojennych jeździł z wykładami na Uniwersytet Lubelski. Wyboru […]

Obóz zerowy w Poroninie

13 września 2021
Jak co roku KN Ti Estin Aletheia TBSP UJ i KN Utriusque Iuris z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego ponownie zorganizowały obóz zerowy w Poroninie, który tym razem odbył się w zdalnej formie. Była to wyjątkowa okazja dla studentów pierwszego roku, […]

Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, czyli nowe studia podyplomowe

3 marca 2021
We współpracy z Katedrą Prawa Cywilnego UJ poprowadzi Katedra Prawa Rzymskiego UJ studia podyplomowe „Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim”. Rozpoczęcie zajęć w sobotę, 6 marca 2021. Potrwają do lutego 2022 roku. Szczegółowe informacje na stronie https://prawoumow.wpia.uj.edu.pl

Adres

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 9

31-007 Kraków

Kontakt

Sekretariat Katedry

lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl

pokój 131 (dawny nr 3), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

tel. (12) 663-12-01

Szukaj

© Katedra Prawa Rzymskiego 2024
Wdrożenie: solmedia.pl