Wcześniej wykładali

Prof. Fryderyk Zoll starszy (1824–1917)

Ten znakomity prawnik, jeden z najwybitniejszych romanistów polskich, późniejszy dziekan Wydziału Prawa oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodził się 2 grudnia 1834 roku w Dolnej Wsi pod Myślenicami. Po uzyskaniu matury w roku 1852 rozpoczął studia na Wydziale […]
więcej >>

Prof. Stanisław Wróblewski (1868–1938)

Jeden z najznakomitszych polskich prawników, nazwany przez swojego ucznia Rafała Taubenschlaga „polskim Papinianem”, urodził się 5 maja 1868 roku w Tenczynku w powiecie chrzanowskim. Po ukończeniu krakowskich gimnazjów św. Anny oraz Jana III Sobieskiego rozpoczął w 1885 roku […]
więcej >>

Prof. Rafał Taubenschlag (1881–1958)

Światowej sławy romanista i papirolog urodził się 6 maja 1881 roku w Przemyślu. Po uzyskaniu matury w tamtejszym gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będąc studentem drugiego roku prawa został laureatem konkursu, organizowanego […]
więcej >>

Prof. Wacław Osuchowski (1906–1988)

Wacław Franciszek Osuchowski urodził się 26 stycznia 1906 roku w Tarnopolu. W rodzinnym mieście ukończył w 1924 roku Państwowe Gimnazjum Męskie im. Juliusza Słowackiego. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza […]
więcej >>

Prof. Wiesław Wit Litewski (1933–2004)

Urodził się 17 maja 1933 roku w Kartuzach na Pomorzu. Przed wybuchem II wojny światowej rodzina Litewskich opuściła rodzinne strony i przeniosła się najpierw do Suwałk, a następnie, już w czasie wojny, do Krakowa, gdzie ojciec Wiesława – Bruno […]
więcej >>

Dr Andrzej Kremer

Urodził się 8 sierpnia 1961 roku w Krakowie. Po ukończeniu w 1980 roku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pt. Nauczanie prawa rzymskiego w Akademii Krakowskiej przygotował […]
więcej >>

Prof. dr hab. Janusz Sondel

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Sondla były początkowo zagadnienia rzymskiego i rzymsko-bizantyjskiego prawa obligacyjnego. Z tego zakresu przygotował i opublikował pracę doktorską pt.  Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, która na międzynarodowym konkursie prac doktorskich zorganizowanym przez Centro di […]
więcej >>

Adres

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 9

31-007 Kraków

Kontakt

Sekretariat Katedry

lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl

pokój 131 (dawny nr 3), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

tel. (12) 663-12-01

Szukaj

© Katedra Prawa Rzymskiego 2024
Wdrożenie: solmedia.pl