Koło Naukowe Prawa Rzymskiego TBSP UJ

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ kontynuuje działalność Sekcji Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Działalność Koła wpisuje się w ponad półtorawieczną tradycję Towarzystwa.

Działalność Koła skupia się na pomocy w przygotowaniu do egzaminu z prawa rzymskiego udzielanej studentom przez starsze koleżanki i starszych kolegów – członków Koła. Rokrocznie Koło prowadzi dla słuchaczy wykładu prawa rzymskiego zajęcia dodatkowe, które pozwalają studentom dopiero rozpoczynającym naukę prawa rzymskiego powtarzać i porządkować zdobytą wiedzę w koleżeńskiej atmosferze.

Od wielu lat Koło przygotowuje i przeprowadza trzyetapowy konkurs przedmiotowy z prawa rzymskiego, który daje laureatom szansę zdobycie oceny na długo przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Dla członków Koła pracownicy naukowi Katedry prowadzą cyklicznie odbywające się warsztaty, które pozwalają im zdobywać wiedzę w zakresie prawa rzymskiego i rozwijać umiejętności pracy z tekstami źródłowymi.

Koło organizuje również konferencje, wyjazdy naukowe i otwarte spotkania merytoryczne, które dotyczą prawa rzymskiego, obowiązującego dziś prawo cywilne i komparatystyki prawniczej.

Galeria