Ti estin aletheia TBSP UJ

Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „Ti Estin Aletheia” TBSP UJ bierze swą nazwę od greckiego tłumaczenia pytania, jakie Poncjusz Piłat zadał Jezusowi: „Cóż to jest prawda?" (grec. τι εστιν αλήθεια?, łac. Quid est veritas?).

Początkiem działalności Koła były tzw. „spotkania wtorkowe”, zapoczątkowane w 2007 r. Na przełomie 2011/2012 uczestnicy „spotkań wtorkowych” powołali do życia Koło naukowe, które z czasem dołączyło do Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Aktywność koła ogniskuje się wokół zagadnień związanych z europejską tradycją prawną, prawem rzymskim i komparatystyką prawniczą.

Koło organizuje cotygodniowe spotkania stwarzające płaszczyznę do dyskusji, wspólnych rozważań i ścierania się poglądów. Odbywają się one co tydzień o godz. 19.30 przy ul. św. Anny. Tematy naszych spotkań są bardzo różnorodne i dotykają szerokiego spektrum zagadnień. Dotyczą one nie tylko prawa, ale również zagadnień z pogranicza prawa, filozofii i etyki. Spotkania prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studentów.

Koło współorganizuje także coroczny obóz naukowo-integracyjny w Poroninie. Jest on okazją by skorzystać z doświadczenia starszych kolegów i koleżanek. Na obozie gościmy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich i praktyków, którzy wprowadzającymi wykładami dotyczącymi różnych gałęzi prawa dają przedsmak zajęć uniwersyteckich.

Galeria