Dominik Łapiński

Curriculum Vitae et Studiorum

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W 2019 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Koła Naukowego Ti Estin Aletheia.