mgr Kacper Łądkowski

Dyżur:

Dyżury w środy 18:30–19:30
w pokoju 226 (dawniej 9)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:kacper.ladkowski@uj.edu.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Zasada rodyjska o zrzucie według prawa rzymskiego”, przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa rzeczowego.