mgr Kacper Łądkowski

Curriculum Vitae et Studiorum

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Zasada rodyjska o zrzucie według prawa rzymskiego”, przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa rzeczowego.