mgr Kamil Ratowski

Curriculum Vitae et Studiorum

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Forum Prawnicze. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Zasada ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej do podmiotów bezpośrednio poszkodowanych” pod kierunkiem dr. hab. prof. UW Macieja Kalińskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa rzeczowego.