ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier

Dyżur:

we wtorek 10:30–11:30
w pokoju 132 (dawniej 4)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:f.lb@uj.edu.pl
www:

https://www.researchgate.net/profile/Franciszek_Longchamps_De_Berier/research

https://uj-pl.academia.edu/FranciszekLongchampsdeBerier

https://www.longchamps.pl
ORCID:0000-0002-1485-0976

Franciszek Longchamps de Bérier – ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, LL.M. Georgetown University; profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na WPiA UJ prowadzonych wspólnie przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Katedrę Prawa Cywilnego. Wybrany na czwartą kadencję do Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; reprezentuje KEP w komisji prawnej Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, visiting professor w UNISA – University of South Africa w Pretorii oraz na wydziale filozofii Angelicum – Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino w Rzymie; wybrany do Wspólnego Komitetu Zarządzającego (kadencja 2017–2021) China-EU School of Law w China University of Political Science and Law w Pekinie. Redaktor tematyczny „Forum Prawniczego”, członek redakcji „Studia et documenta historiae et iuris” (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie). Należy do rady naukowej czasopism prawniczych: „Ius novum” (Warszawa) oraz „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” (Kraków); uczestniczy w radzie wydawniczej „Právněhistorické studie” (Uniwersytet Karola, Praga) oraz „Fundamina. A Journal of Legal History” (University of Kwazulu-Natal, RPA).