Magdalena Zawisza

Curriculum Vitae et Studiorum

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ. Przygotowuje pracę magisterską w ramach seminarium z prawa rzymskiego i porównawczego pod opieką ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Ti Estin Aletheia.