Marcin Gryc

Curriculum Vitae et Studiorum

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje funkcję sekretarza Koła Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ. W ramach Koła prowadzi zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu z prawa rzymskiego.