mgr Bartosz Wiśniewski

Dyżur:

w środy od 12:00
w pokoju 224 (dawniej 15)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:bartoszg.wisniewski@doctoral.uj.edu.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

Urodzony 14 kwietnia 1993 r. w Katowicach. Absolwent IV LO w Olkuszu. Studia prawnicze ukończył na WPiA UJ w Katedrze Prawa Rzymskiego w 2019 r. broniąc pracę magisterską pt. Ogólne zasady prawa umów w Chinach w perspektywie prawa rzymskiego” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Longchamps de Berier. Zainteresowania dalekowschodnim prawem bezpośrednio związane były z półrocznym pobytem w Pekinie w ramach programu China- EU School of Law na China University of Political Science and Law. Obecnie pisze doktorat w Katedrze Prawa Rzymskiego, w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, pt. Rozszerzanie odpowiedzialności deliktowej w prawie chińskim. Analiza prawnoporównawcza za pomocą rzymskiej siatki pojęciowej”. Studiuje również na wspomnianym uniwersytecie pekińskim w ramach programu Master of European and International Law (z dyplomem Universität Hamburg) i przygotowuje pracę dyplomową pt. Legal aspects of the partnership between China and Russia. W czasie studiów pełnił funkcję przewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ i aktywnie angażował się w pracę Koło Naukowe Ti Estin Aletheia.

Publikacje

  • Familymainstreaming – kompleksowe rozwiązania prawne dla rodziny”, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020.
  • The Reception of Roman Obligations in ChinaConfrontation and Cooperation 1000 Years of Polish-German-Russian Relations, Nr 4(1), ss. 40-45, Toruń 2018
  • Zarys chińskiego prawa cywilnego w dobie kodyfikacji” (razem z G. Lebedowiczem i I. Szpotakowskim), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.