dr Grzegorz Jan Blicharz

Dyżur:

w środę 13:15–14:15
w pokoju 230 (dawniej 11)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:grzegorz.blicharz@uj.edu.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, magister filozofii; adiunkt i kierownik Ośrodka Prawa i Wolności Religii (Centre for Law and Religious Freedom) w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo rzymskie i cywilne, prawo porównawcze, wolność słowa i religii oraz zarządzanie zasobami wspólnymi (the commons); realizował projekty badawcze w Rzymie, Hamburgu, Edmonton, Madrycie, Oxfordzie i Waszyngtonie.

Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki SONATA 14 (2019–2023), Visiting scholar w Antonin Scalia Law School (2021), Academic visitor w Uniwersytecie Oxfordzkim (2020), Colaborador honorífico w Katedrze Prawa Rzymskiego UNED w Madrycie (od 2020). Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2018-2021, stypendium START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, „Diamentowego Grantu” MNiSW oraz DAAD Societas Humboldtiana Polonorum.

Dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris”, członek redakcji czasopisma „Forum Prawnicze” oraz czasopism zagranicznych: Tesserae Iuris, JUS: Rivista di Scienze giuridiche oraz JusOnline.

 

Grzegorz Blicharz, PhD is Assistant Professor and the Director of the Centre for Law and Religious Freedom at the Department of Roman Law at the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Kraków, Poland, where his work focuses on Roman law, comparative law, freedom of religion and freedom of speech, and governing the commons. He serves as co-editor of the Forum Prawnicze law journal and has held visiting appointments at the University of Oxford (2020) and Antonin Scalia Law School at George Mason University (2021).

He has authored more than seventy publications, including articles in international journals like Harvard Journal of Law and Public Policy: Per Curiam; Oxford Journal of Law and Religion; Legal Roots and Seminarios Complutenses de Derecho Romano; chapters in the book Law and Christianity in Poland: The Legacy of the Great Jurists (Routledge), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, and in books forthcoming from Mohr Siebeck, Brill and Archaeopress.

 

Doświadczenie naukowe

Ostatnie konferencje i seminaria:

Kraków – Religious Freedom: Comparing Transatlantic Approaches, Religious Freedom Clinic at Harvard Law School oraz Katedra Prawa Rzymskiego UJ, Kraków, 16–17.05.2023, panel Protecting the Human Rights of Religious People (współorganizator)

Kraków – Środki zaskarżenia – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne, Zakład Postępowania Cywilnego UJ i Katedra Prawa Rzymskiego UJ, 12.05.2023, referat: Locatio conductio’ a środki zaskarżenia

Como – ‘Natura’ nelle fonti giuridiche romane, Lake Como Roman Law School of Advanced Studies, Villa de Grumello 26–29.04.2023, referat: Unità della risorsa e divisibilità dell’uso: locatio conductio e azione collettiva

Sewilla – El sujeto de derecho en la experiencia jurídica romana, XXVII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Uniwersytet Pablo de Olavide, 29–31.03.2023, referat: Aspecto antropológico de la prestación de servicios: locatio conductio y operae libertorum

Lublin – XXXIX Dni Praw Człowieka pt. „Amerykańskie drogi i bezdroża prawa do urodzenia się od Roe v. Wade do Dobbs v. Jackson”, KUL 20–21.12.2022, referat: Roe v. Wade, sędzia Blackmun i prawo rzymskie

Budapeszt – Common Good Conference, Ludovika Collegium of the University of Public Service, 30.11.2022., referat: Locatio Conductio: Roman Law as an Apolitical and Diachronic Example

Kraków i Cambridge, MA –  Religious Freedom and Legal Education: a Transatlantic Seminar, Katedra Prawa Rzymskiego oraz  Religious Freedom Clinic at Harvard Law School, online 16 i 18.11.2022, panel Religious Freedom in Practice: Comparing Transatlantic Approaches (współorganizator)

Bruksela – SIHDA 2022, 75. światowy kongres historyków praw antycznych, U Saint-Louis – Bruxelles, 13–16.09.2022, referat: Locatio Conductio as a Vehicle for Religious Freedom: Roman Jurisprudence in Context

Mrągowo – Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego, Ogólnopolski Zjazd Romanistów, 2–5.09.2022, referat: Publiczno-prywatny charakter kontraktu locatio conductio a kompetencje urzędników rzymskich

Plasencia – El cristianismo en la Historia de la Humanidad. Las Edades del Hombre, 4–6.07.2022, Uniwersytet UNED Plasencia, referat: Dignidad humana y trabajo. Fundamentos romanos en la perspectiva cristiana

Cambridge, MA – International Seminar „Human Dignity, Vulnerability, And Social Justice”, Real Colegio Complutense at Harvard University, 20.06.2022, referat: Dignity at Work: Digital Platform Workers as Freedmen

Publikacje

Aktualne publikacje:

Najnowsze publikacje:

  1. Freedom of Speech, w: Elgar Encyclopedia of Comparative Law, J. Smits, C. Valcke, J. Husa and M. Narciso (eds), Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited (online version published, printed version forthcoming 2023) https://doi.org/10.4337/9781839105609.freedom.of.speech
  2. [wraz z F. Longchamps de Bérier oraz A. Corona Encinas], Modernizing the City: Legal Mentality and Multiple Scale of Actions in Historical Perspective, „Forum Prawnicze” 2022, no 6, 48–65, https://forumprawnicze.eu/attachments/article/495/Blicharz_FLB_Encinas.pdf
  3. Wincenty Kadłubek, Magister Vincentius (ca. 1150–1223) w: Law and Christianity in Poland: The Legacy of the Great Jurists, F. Longchamps de Bérier and R. Domingo (eds), Routledge 2023, 16–34 https://books.google.pl/books?id=FWWcEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false
  4. Henryk Kupiszewski (1927-1994) w: Law and Christianity in Poland: The Legacy of the Great Jurists, F. Longchamps de Bérier and R. Domingo (eds), Routledge 2023, 294–309.
  5. Global Law and Christianity: Discussion with the book Christianity and Global Law, By Rafael Domingo and John Witte Jr (eds), Oxford Journal of Law and Religion 2022, vol. 11, issue 1, 170–174, https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad002 (artykuł recenzyjny).
  6. Ancient Origins of Dignity at Work: Freedmen’s Social Protections and Digital Platorm Workers w: Human Dignity, Vulnerability and Law. Studies on the Dignity of Human Life, J.M. Puyol Montero (ed.), Tirant Lo Blanch, Valencia 2022, 53–75.

Wybrane publikacje:

  1. a) Książka Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej (Kraków 2016) zdobyła wyróżnienia w: LII Konkursie „Państwa i Prawa” oraz w I Konkursie Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także została nominowana do Międzynarodowej Nagrody w zakresie prawa rzymskiego XI Premio Boulvert (2019).
  2. b) Książka Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych (Kraków 2017) stała się podstawą dla nowatorskiego kursu na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa i zarządzania zasobami wspólnymi – Commons and Roman Legal Framework.
  3. c) Seria książek z zakresu prawa publicznego porównawczego wydana w latach 2019–2020 jest efektem badań prowadzonych przez międzynarodową grupę ponad 40 ekspertów z Europy, Ameryki Północnej, Australii i Ameryki Południowej.

https://canopyforum.org/2021/05/12/freedoms-religion-family-and-public-policy-a-global-perspective/

 

Wszystkie publikacje – Otwórz (PDF)