dr Grzegorz Jan Blicharz

Dyżur:

w wtorek 10:00–11:00
w pokoju 230 (dawniej 11)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:grzegorz.blicharz@uj.edu.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Visiting scholar w Antonin Scalia Law School (2021), Academic visitor w Uniwersytecie Oxfordzkim (2020), Colaborador honorífico w Katedrze Prawa Rzymskiego UNED w Madrycie (od 2020). Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2018-2021, stypendium START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, „Diamentowego Grantu” MNiSW oraz DAAD Societas Humboldtiana Polonorum.

Dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris”, członek redakcji czasopisma „Forum Prawnicze” oraz czasopism zagranicznych: Tesserae Iuris, JUS: Rivista di Scienze giuridiche oraz JusOnline.

Grzegorz Blicharz, PhD is Assistant Professor at the Chair of Roman Law at the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Kraków, Poland, where his work focuses on Roman law, comparative law, European legal tradition, and governing the commons. He serves as co-editor of the Forum Prawnicze law journal and has held visiting appointments at the University of Oxford (2020) and Antonin Scalia Law School at George Mason University (2021).

Czytaj więcej:

Doświadczenie naukowe

Projekt badawczy: Prawna struktura udostępniania wartości majątkowej. Prawo rzymskie a współczesne – kierownik projektu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki SONATA 14 (2019–2023)

 

Ostatnie konferencje i seminaria:

Rome – Mértola, Congresso Internazionale La gestione delle risorse nei processi costruttivi nellAntichità e nel-lAlto Medioevo, Pontificia Università della Santa Croce (Roma) – Cineteatro Marques Duque (Mértola), 23.09.2021, referat: The Legal and Administrative Framework in the Architectural Project (online)

Arlington, VA – Levy Workshops at George Mason University Antonin Scalia Law School, 14.09.2021, referat: Freedom and Dignity in Work-like Relationships: Freedmen and Gig-Economy

Tempe, AZ – 2021 International Association for the Study of the Commons Land Commons Virtual Conference, Arizona State University, 13.09.2021, referat: Law and Land Commons: Contractual Relationships Among Included Users (online)

Publikacje

Aktualne publikacje:

 

Wybrane publikacje:

a) Książka Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej (Kraków 2016) zdobyła wyróżnienia w: LII Konkursie „Państwa i Prawa” oraz w I Konkursie Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także została nominowana do Międzynarodowej Nagrody w zakresie prawa rzymskiego XI Premio Boulvert (2019).

b) Książka Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych (Kraków 2017) stała się podstawą dla nowatorskiego kursu na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa i zarządzania zasobami wspólnymi – Commons and Roman Legal Framework.

c) Seria książek z zakresu prawa publicznego porównawczego wydana w latach 2019–2020 jest efektem badań prowadzonych przez międzynarodową grupę ponad 40 ekspertów z Europy, Ameryki Północnej, Australii i Ameryki Południowej.

https://canopyforum.org/2021/05/12/freedoms-religion-family-and-public-policy-a-global-perspective/

 

Wszystkie publikacje – Otwórz (PDF)