mgr Grzegorz M. Tracz

Dyżur:

ul. Gołębia 9 pok. 226

E-mail:grzegorz.m.tracz@uj.edu.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt.: „Zniewolenie wierzyciela do świadczenia częściowego” przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa umów.