mgr Grzegorz M. Tracz

Dyżur:

w wtorek 13:00–14:00
w pokoju 230 (dawniej 11)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:grzegorz.m.tracz@uj.edu.pl
www: https://uj-pl.academia.edu/GrzegorzMTracz

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt.: „Zniewolenie wierzyciela do świadczenia częściowego” przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa umów.