mgr Patryk Walczak

Dyżur:

ul. Gołębia 9 pok. 226, po wcześniejszym umówieniu się,

E-mail:patryk.walczak@doctoral.uj.edu.pl

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki prawne, sekretarz redakcji czasopisma Forum Prawnicze oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Przygotował pracę magisterską pt. „Compensatio w źródłach prawa rzymskiego”. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską o ustanowieniu spadkobiercy pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu w zachodniej tradycji prawnej.