Wykład przeznaczony jest dla studentów, którzy są zainteresowani historycznym uwarunkowaniem współczesnych rozwiązań prawnych w zakresie ustroju różnych państw. Pod tym kątem widzenia są przedstawiane w trakcie wykładu dzieje starożytnego Rzymu, Grecji, Egiptu, Izraela i kilku innych państw, przy czym główny nacisk jest kładziony na dwa pierwsze ze względu na ich znaczenie w dziedzinie ukształtowania zasad ustrojowych państw demokratycznych nowożytnej Europy.