1. Powstanie prawa kanonicznego i jego rola w Kościele rzymsko-katolickim (wykład informacyjny)
 2. Wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa kanonicznego (wykład problemowy, metoda przypadków)
 3. Ecclesia vivit lege Romana: cesarskie leges i kościelne canones (wykład problemowy, metoda przypadków)
 4. Rzymskie pochodzenie zasad prawa kanonicznego (wykład problemowy, metoda przypadków)
 5. Normy ogólne Kodeksu prawa kanoniczne z perspektywy reguł prawa rzymskiego (wykład problemowy, metoda przypadków)
 6. Recepcja prawa kanonicznego w prawie państwowym
 7. Źródła i instytucje prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego (wszystkie ww. metody dydaktyczne)
 8. Dekodyfikacja a kodeksy prawa kanonicznego (1917, 1983, 1990) (wszystkie ww. metody dydaktyczne).
 9. Stolica Apostolska jako reprezentacja Kościoła katolickiego i podmiot prawa międzynarodowego (wszystkie ww. metody dydaktyczne)
 10. Prawo majątkowe i dobra doczesne Kościoła i jego recepcja w prawie polskim (wszystkie ww. metody dydaktyczne) 
 11. Proces kanonizacyjny a rzymski proces kognicyjny (wszystkie ww. metody dydaktyczne) 
 12. Zawarcie małżeństwa wyznaniowego a prawo rzymskie 
 13. Kanoniczne prawo małżeńskie (wszystkie ww. metody dydaktyczne) 
 14. Proces kanoniczny w sprawach małżeńskich a postępowanie rozwodowe (wszystkie ww. metody dydaktyczne). 
 15. Instytucja Obrońcy Węzła Małżeńskiego 
 16. Instytucja separacji małżonków w prawie kanonicznym i polskim prawie rodzinnym
 17. Kanoniczne prawo karne, delicta graviora