Studia podyplomowe są organizowane i prowadzone przez Katedrę Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Katedrą Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe mają przybliżyć ich słuchaczom zagadnienia związane z tematyką prawa cywilnego w zakresie prawo umów.

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień. Studia mają także służyć poszerzeniu wiedzy teoretycznej dotyczącej prawa umów. Celem studiów jest także zaznajomienie słuchaczy z różnorodnością rozstrzygnięć omawianych zagadnień prawnych.

fullsizeoutput fdb