Warsztaty

Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe

Warsztaty w założeniach mają ukazywać specyfikę postępowania rejestrowego jako jednego z rodzajów postępowania nieprocesowego. Wśród przepisów regulujących kwestie procesowe omawiane są przede wszystkim ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. […]

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

Omawiane zagadnienia: 1. Wprowadzenie do przedmiotu: Jurysprudencja? O znaczeniu pojęcia; 2. Jurysprudencja rzymska jako unikatowy fenomen świata starożytnego; 3. Podstawowe cechy rzymskiej jurysprudencji; 4. Pochodzenie społeczne i funkcje publiczne jurystów; […]

Praktyczna retoryka prawnicza

Warsztaty polegające na wprowadzeniu do tematu przedstawionym przez prowadzących oraz na pracy własnej studenta, który ćwiczy i przedstawia poszczególne elementy mowy, która jest przez niego wygłaszana na zakończenie zajęć. W […]

Commons and Roman Legal Framework – discussion class (Konwersatorium)

Nowy przedmiot proponowany przez Katedrę Prawa Rzymskiego – po raz pierwszy w roku akademickim 2020/2021. To przedmiot specjalizacyjny – konwersatorium w języku angielskim. Dotyczy zagadnienia commons: ograniczonych zasobów (dóbr wspólnie […]

Adres

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 9

31-007 Kraków

Kontakt

Sekretariat Katedry

lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl

pokój 131 (dawny nr 3), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

tel. (12) 663-12-01

Szukaj

© Katedra Prawa Rzymskiego 2024
Wdrożenie: solmedia.pl